W związku z obostrzeniami obowiązującymi podczas pandemii plan Oddziału został ograniczony do zorganizowania, tradycyjnych Zaduszek poetyckich z cyklu „Idę do Ciebie Panie”, które od 16 lat przygotowujemy z Rypińskim Bractwem Literackim, w miesiącu listopadzie.Pokaż więcej…

16 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia Civitas Christiana w Rypinie odbyło się  spotkanie noworoczne. Podczas spotkania dr Tomasz Sińczak wygłosił  wykład: „Góry uświęcone krwią męczenników” o antychrześcijańskich  represjach w Armenii.Pokaż więcej…

Bractwo Literackie „Civitas Christiana” w Rypinie od 15 lat daje świadectwo zaangażowania katolików świeckich w życie Kościoła, życie społeczne i kulturalne swoją twórczością poetycką, jak również opracowując okolicznościowe: formacyjne i artystyczne scenariusze różnych rocznic, spotkań, konferencji, etc. Z tej okazji 2 grudnia w Urzędzie Miasta w Rypinie odbyła się jubileuszowaPokaż więcej…

Gdy gaśnie pamięć ludzka – dalej mówią kamienie, albowiem kamień z muru wołać będzie.   Prorok mniejszy Habakuk   Gehenna okupacji niemieckiej w 80 –tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Rypinie pozostawia od wielu lat w swojej działalności znaki czasu- tablice, upamiętniające ludzi, wydarzenia, którePokaż więcej…

W dniu 22 listopada Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wraz  z Ośrodkiem Kultury Dobrzyńskiej im. J. Pietrkiewicza , zaprosiło miłośników pięknego słowa na tradycyjne Zaduszki Poetyckie z cyklu… „Idę, do Ciebie Panie” (tytuł zaczerpnięty z twórczości E.Walasiewicza) w wykonaniu Bractwa Literackiego „Civitas Christiana”.Pokaż więcej…