7 listopada 2023 roku Zarząd Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Wąbrzeźnie oraz Przewodniczący Oddziału Okręgowego w Toruniu spotkali się z nowym opiekunem Oddziału Stowarzyszenia w Wąbrzeźnie z ks. Łukaszem Światowskim, który jest wikarym w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie. W czasie spotkania przedstawiono działalność oddziału, oraz plany naPokaż więcej…

Istnieje życie pisane drogą. Opisane miejscami, spotkanymi osobami, wydarzeniami, które wyryły tak silne znamię na sercu, że już nigdy nie będzie takie jak dawniej. Takie właśnie jest moje życie. Kim jestem? Niektórzy mówią o mnie: wędrowny ewangelizator. Inni nazywają mnie przyjacielem bezdomnych i kardynałów. Ludzi nauki, kultury i sztuki. KażdePokaż więcej…

Tradycyjnie już członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Wąbrzeźna brali udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości. Kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na rynku złożyła delegacja z wiceprzewodniczącą Zarządu – Ireną Dąbrowską.Pokaż więcej…

4 października w Oratorium parafii pw. św. Szymona i Judy Tadeusza odbyło się Walne Zebranie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Wąbrzeźnie. Pełnomocnikiem Rady Nadzorczej na te wybory został Piotr Hoffmann – Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Toruniu.Pokaż więcej…