W ramach rozpoczynającego się dziś nowego cyklu dotyczącego prześladowań Kościoła katolickiego w Polsce zachęcamy do obejrzenia pierwszej części wykładu prof. dr hab. Mirosława Golona z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku dotyczący losów polskiego duchowieństwa w okresie okupacji hitlerowskiej.Pokaż więcej…

„Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkiemi ofiarami rosyjskiemu panowaniu wydarte do szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki oraz Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austryi i Apostolski Król Węgier postanowili z ziem tych utworzyć państwoPokaż więcej…

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Oddział Stowarzyszenia w Toruniu nawiązał współpracę z prof. Dariuszem Dąbrowskim przy realizacji projektu realizowanego w ramach programu „Kultura w sieci” pt. „Wiejskie kościoły gotyckie ziemi chełmińskiej”. Współpraca obejmuje promocję projektu, użyczenie materiałów filmowo-fotograficznych oraz wsparcie merytoryczne.Pokaż więcej…

W 1990 r. Oddział Rypin zorganizował spektakularne uroczystości upamiętniające 70 rocznicę Bitwy Warszawskiej i jej Dobrzyńskich Epizodów w Ugoszczu, przy współudziale parafii: Obory, Ruże, Ostrowite, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.Pokaż więcej…

Przypadająca w tym roku rocznica Powstania Warszawskiego na nowo rozgrzewa publiczną dyskusję dotyczącą sensu i konieczności rozpoczęcia walk. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że im mniej jest pośród żyjących tych, którzy w nim uczestniczyli, tym śmielej i odważniej podejmuje się ocenę zrywu.Pokaż więcej…