W ramach Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Region Gdańsk-Toruń funkcjonowały dwie galerie:

Galeria Mariacka w Gdańsku

Galeria Mariacka mieści się przy jednej z najpiękniejszych gdańskich uliczek. Jest położona dwieście metrów od Kościoła Mariackiego, który dał nazwę ulicy; w samym sercu Gdańskiej Starówki. Galeria powstała w 1995 roku z inicjatywy Oddziału Pomorskiego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” i przez kilkanaście lat działalności, stała się znaczącym animatorem życia kulturalnego w Gdańsku.

Zadaniem Galerii jest promocja gdańskiego środowiska plastycznego oraz popularyzacja gdańskiej sztuki, a także walorów artystycznych samego miasta. Realizuje się je w kilku cyklach. Najważniejszy z nich poświęcony jest debiutom młodych twórców. Nie mniej istotny element działalności Galerii stanowią wystawy artystów niepełnosprawnych. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i prezentują wysoki poziom artystyczny. Kilka razy w roku pojawiają się wystawy o tematyce chrześcijańskiej  także wystawy tematycznie związane z miastem Gdańsk. Co roku w Galerii Mariackiej odbywa się kilkanaście wystaw i wernisaży oraz koncerty poezji śpiewanej i inne. Galeria także, na miarę możliwości, spełnia funkcje edukacyjne. Dzięki wsparciu Miasta i sponsorów, każdej wystawie towarzyszy piękny katalog. Swoistym logo Galerii jest stała wystawa grafiki Wojciecha Góreckiego, gdańskiego plastyka, autora prac przedstawiających piękne widoki Starego Miasta.

Galeria Omega im. Marka Hoffmanna w Toruniu (funkcjonowała do 2022 r.)

Galeria „Omega” rozpoczęła swą działalność na początku lat siedemdziesiątych. Była jedyną galerią w Toruniu dającą szansę artystycznego debiutu młodym absolwentom Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz prezentacji twórczości inspirowanej wartościami religijnymi. Przez kolejne lata pojawiły się dziesiątki wystaw w wielu przypadkach wybitnych twórców jak Niesiołowski, Nikifor i wielu innych.

Do dziś nieprzerwanie Galeria „Omega” stanowi szczególne miejsce integracji środowiska artystycznego oraz intelektualnego Torunia. W wielu przypadkach wernisaże stanowią interdyscyplinarną formą wyrazu artystycznego, co poprzez swą różnorodność nabiera cech oryginalnej prowokacji. Kontynuowana od tylu lat praca galerii już tym potwierdza i uzasadnia potrzebę swego istnienia.

Na uwagę zasługuje fakt, że przez ponad trzydzieści lat kuratorem galerii był artysta plastyk Marek Hoffmann. Po jego śmierci (2014 rok) kuratorem galerii został prof. Michał Träger. Galeria “OMEGA” otrzymała imię Marka Hoffmanna.

Galeria stanowi integralny element działalności Oddziału Toruńskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

W związku z przeniesieniem siedziby Oddziału w Toruniu z kamienicy przy ul. Przedzamcze do mniejszego lokalu przy ul. Jęczmiennej, podjęto decyzję o zawieszeniu działalności Galerii Omega im. Marka Hoffmanna w maju 2022 roku.