Rypin: Gehenna okupacji niemieckiej w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej [fotorelacja]

Gdy gaśnie pamięć ludzka – dalej mówią kamienie,

albowiem kamień z muru wołać będzie.

 

Prorok mniejszy Habakuk

 

Gehenna okupacji niemieckiej w 80 –tą rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Rypinie pozostawia od wielu lat w swojej działalności znaki czasu- tablice, upamiętniające ludzi, wydarzenia, które tworzą historię miasta Rypina, Ziemi Dobrzyńskiej.

Swoje tablice mają: „rypiński Judym” – lekarz Franciszek Dłutek, prof. dr hab. nauk med. Włodzimierz Fijałkowski – obrońca życia, wykładowca akademicki, ks. kan. Władysław Mąkowski – I poseł wolnej Polski, Ojcowie Karmelici wraz ze swoją Patronką Matką Bożą Bolesną w Jej Oborskim Sanktuarium z okazji 400 – lecia  istnienia zakonu.

28 września br. rypiński Oddział „Civitas Christiana” wraz zaproszonymi Gośćmi dał świadectwo katolików świeckich w czasie nasilającego się kryzysu, upadającej kultury, związane z pamięcią i wdzięcznością dla osób internowanych 80 lat temu w klasztorze oborskim, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Mur otulający świątynię, siedzibę Ojców Karmelitów przyjął tablicę z następującą treścią:

Znak graficzny z napisem: Wiara Nadzieja Miłość

Wiecznej pamięci duchowieństwa zakonnego i diecezjalnego, braci zakonnych oraz
osób konsekrowanych więzionych przez Niemców w tym klasztorze
od 30 X 1939 r. do 22 II 1940 r. w liczbie blisko 80 osób, a potem maltretowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych w Polsce, Niemczech i Austrii, z których większość poniosła męczeńską śmierć, głównie w Sachsenhausen, Dachau, Mauthausen – Gusen i Linz w 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, kamień ten kładzie

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Rypinie

Wrzesień 2019 r.

 

Ten ważny dla historii czas poprzedziły następujące wydarzenia: powitanie przez ojca przeora Włodzimierz Durbasa i przewodniczącą Oddziału w Rypinie Zenobię Rogowską, wygłoszenie konferencji przez prezesa Dobrzyńskiego Oddziału Naukowego prof. Mirosława Krajewskiego pt. „Wróg splamił biało–czerwone habity i sutanny. Martyrologia duchowieństwa – Stacja II – Obory w 80. rocznicę  zbrodni niemieckich”, Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza Zabornego, asystenta rypińskiego „Civitas Christiana” z homilią ks. Zbigniewa Kluby, proboszcza z Krajkowa koło Raciąża, syna Henryka Kluby, który przeżył gehennę II wojny światowej, będąc długie lata żywym świadkiem  historii. Podczas tej Mszy świętej zabrał także głos o. Piotr Męczyński, niestrudzony od wielu lat opiekun pielgrzymów tzw. „Wieczernika Pokoju, egzorcysta Diecezji Płockiej, wskazując na uwagę znaczenie uczestnictwa w rekolekcjach ludzi młodych w tym także kleryków, etc.

Oprawę Mszy świętej: Lekcję, Modlitwę Wiernych, Procesję Darów Ołtarza wraz z Komentarzem, Psalm, stosowne pieśni zapewnili członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wraz z Jackiem Szablewskim, członkiem Bractwa Literackiego.

Po Mszy świętej za koncelebrującymi  kapłanami procesyjnie ponad 100 osób uczestniczyło w poświęceniu i odsłonięciu w/w tablicy przez ks. Z. Klubę, o. P. Męczyńskiego, Starostę Rypińskiego Jarosława Sochackiego. Po czym delegacje władz administracyjnych i samorządowych, Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, organizatorów uroczystości KS „CCH”, złożyły kwiaty i zapalone znicze, a wśród osób m. in. przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Tomasz Sińczak, reprezentant Burmistrza Miasta Rypin i Rady Miasta Rypin Tomasz Szczęsny, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Ziemowit Kłosowski, Przewodniczący Oddziału Okręgowego KS”CCH” w Toruniu Piotr Hoffmann.

Wzbogacającą atmosfera uroczystości przy tablicy była recytacja poezji K. Baczyńskiego i M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, zat. „Modlitwa” w wykonaniu Danuty Wiśniewskiej z Bractwa Literackiego. Nie zapomniano także o symbolicznej Piwnicy Pamięci ze zdjęciami ofiar II wojny światowej, osób duchownych usytuowanej w krypcie o. Wincentego Kruszewskiego zmarłego w 1922 roku w opinii świętości.

Koordynatorka całego przedsięwzięcia Zenobia Rogowska podziękowała gospodarzom miejsca Ojcom Karmelitom za przyjęcie realizacji projektu, życzliwą atmosferę i wspólny posiłek w refektarzu, który wzmocnił uczestników uroczystości przed Drogą Krzyżową w Raku, czyli następną częścią uroczystości zat. „Gehenna okupacji niemieckiej w 80. rocznicę  wybuchu II wojny światowej” rozpoczynającej się już o godz. 6:45 w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej,  wysłuchaniem relacji dyrektora Andrzeja Szalkowskiego nt. tragedii września i października 1939 r. w piwnicach tego domu, kończącą się pochyleniem i modlitwą z szacunkiem i czcią przy Pomniku Ofiar Hitleryzmu na rypińskim cmentarzu.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” składa podziękowania Starostwu Powiatowemu w Rypinie za wsparcie  finansowe w ramach oferty realizacji zadania publicznego, ks. prałatowi Tadeuszowi Zabornemu za nadanie poszczególnym punktom programu duchowego przeżycia, szczególnie Mszy świętej i Drogi Krzyżowej w Raku odbytej wraz z Bractwem Literackim, które artystycznym słowem i śpiewem prowadziło uczestników uroczystości przez las do grobów ofiar niemieckich barbarzyńców. Podziękowanie dotyczy również Nadleśnictwa Skrwilno, a w tym Dominiki Lewandowskiej, która w Sali edukacyjno-historycznej „Tartak parowy” zapoznała zebrane grono z historia i specyfiką pracy Nadleśnictwa, pozwoliła spożyć pyszną zupę grochową przygotowaną  przez bar „Izba” w Skrwinie.

Zenobia Rogowska, fot. Szymon Szczęsny