Otwórz się na Słowo! Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w jubileuszowym 25. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, który odbywa się w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. Tegoroczny zakres tematyczny obejmuje Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana. Corocznie na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do lektury Pisma Świętego odpowiada niemal 30Pokaż więcej…

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy oraz Więcborka zakwalifikowali się do części ustnej etapu diecezjalnego XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tematyka obejmowała Księgę Liczb oraz Pierwszy List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.Pokaż więcej…

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział w Bydgoszczy w ramach grudniowej formacji  „W mocy Bożego Ducha”  zaprasza  w czwartek, 19 XII 2019 r. na dwie prelekcje: pierwszą, pt.: „Owocem zaś Ducha jest  opanowanie” oraz drugą, pt.: „ Chrześcijanin jako pielgrzym” z krótką prezentacją  „Homo Viator”. Odbędą się one  w siedzibie Stowarzyszenia przy pl. Piastowskim Pokaż więcej…