Uroczystości z okazji stulecia niepodległości w Rypinie

W dniu 29 września 2018 r. o godz.10.30 w Kościele Świętej Trójcy w Rypinie, miała miejsce uroczystość związana z uczczeniem 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, wpisująca się w pejzaż różnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych miasta i powiatu rypińskiego.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Rypinie, po raz kolejny utrwaliło pamiątkową tablicą wybitną postać – tym razem ks. kan. Władysława Mąkowskiego – posła z Rypina, reprezentującego Ziemię Dobrzyńską w I Sejmie Ustawodawczym RP, w latach 1919-1922, z trybuny sejmowej głoszącego najczęściej sprawy oświaty, wychowania młodzieży, jako że ks. Mąkowski był również dyrektorem i prefektem tutejszego Progimnazjum Męskiego.

Odsłoniętą przez Starostę Rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego, Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego, Przewodniczącego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia w Toruniu Piotra Hoffmana, tablicę z czarnego granitu ze złotymi literami, zdjęciem Księdza –  Posła, przyjął XIV – wieczny mur rypińskiej fary w obecności ok. 100 osób, a wśród nich poza w/w uczestnicy uroczystości: radni miasta, powiatu rypińskiego, Wójt Gminy Brzuze – dr Jan Koprowski, sekretarz Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego dr Iwona Zielińska, b. burmistrz Miasta Górzno Paweł Jankiewicz, dyrektorzy, reprezentacje, pracownicy placówek oświatowych, kultury, instytucji, organizacji pozarządowych.

Mszę Świętą poprzedziła część artystyczna zatytułowana: „Gdy myślę Ojczyzna…” przygotowana i wykonana przez Bractwo Literackie „Civitas Christiana”. Swój talent muzyczny zaprezentowała również młoda skrzypaczka Jessica Kociołek. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali także wykładu pt. „Ks. Władysław Mąkowski – pokolenie Niepodległej Polski” wygłoszonego przez ks. prof. dr hab. Michała M. Grzybowskiego z Płocka.

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie – wiązanek kwiatów przez delegację i przybyłych Gości pod tablicą poświęconą przez ks. prał. Tadeusza Zabornego, asystenta Oddziału.

Dwoje parlamentarzystów RP zaznaczyło swoją obecność: listem intencyjnym Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski związany z Ziemią Dobrzyńską urodzeniem, sakramentami świętymi i Pani Poseł Joanna Borowiak, przysłaniem biało – czerwonej wiązanki.

Nad całością wydarzenia czuwali organizatorzy: przewodnicząca Oddziału w Rypinie Zenobia Rogowska, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy ks. kan. dr Andrzej Krasiński, którzy złożyli wyrazy wdzięczności Starostwu Powiatowemu za przyznane granty na organizację uroczystości, wszystkim osobom zaangażowanym i uczestniczącym, także podczas słodkiego poczęstunku, w tym historycznym już wydarzeniu, na chwałę bohaterów, których ks. Władysław Mąkowski był symbolem w odradzającej się Polsce po 123 lat niewoli.

Zenobia Rogowska, fot. Zofia Sędzik

fot. Małgorzata Gołębiewska

Materiał zarejestrowany przez Rypin TV:

Relacja i fotorelacja na stronie Gościa Niedzielnego:

https://plock.gosc.pl/doc/5066370.On-potrafil-dla-Kosciola-i-Polski

https://plock.gosc.pl/gal/pokaz/5057679.Pamieci-ks-Makowskiego-w-Rypinie/26