Złoty Jubileusz 50-lecia kapłaństwa o. Hieronima Tarłowskiego

„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam”

– ks. Jan Twardowski

27 stycznia 2019 r. świętowaliśmy w Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego w Warszawie złoty jubileusz 50-lecia kapłaństwa o. Hieronima Tarłowskiego naszego byłego asystenta kościelnego.

Z ogromną radością przyjęliśmy  to zaproszenie i wraz z przewodniczącą Katarzyną Kluzik, członkami i sympatykami Oddziału Civitas Christiana we Włocławku mieliśmy okazję wyrażenia wdzięczności Bogu za niezwykły dar kapłaństwa. Jubileusz kapłański wybrzmiewa wiec nade wszystko tonacją dziękczynienia Bogu, by posłużyć się słowami Księdza Poety, za pół wieku „chodzenia w ornacie wiary, w albie nadziei i stule miłości”. Rok jubileuszu jest czasem łaski, a nawet swoistą „świątynią w czasie”, szczególnym etapem w życiu kapłana, aby nadal z pasją i miłością do ludu Bożego służył nam na wzór Jezusa Chrystusa, który uczynił go rybakiem serc ludzkich.

O. Hieronim z ufnością przyjął powierzone zadanie i spełnia do dzisiaj swoje kapłańskie powołanie. Głosi słowo Boże, dzieli się dobrą nowiną, towarzyszy wiernym z modlitwą w sercu, prowadząc ich szlakiem wiary. O godz. 12:30 wspólnota parafialna i zaproszeni goście zgromadzili się  przy Ołtarzu Pańskim na uroczystej Eucharystii dziękczynno-błagalnej. O. gwardian Lech Dorobczyński  także wyraził wdzięczność, że Bóg daje takich kapłanów, którzy niosą nam Chrystusa w Eucharystii. Serdecznie podziękował o. Hieronimowi, że jest w ich wspólnocie i cieszy się tą uroczystością bo to jest dla parafii wielki zaszczyt. Serdecznie powitał wszystkie wspólnoty parafialne, przybyłych gości i koncelebransów drogich i ważnych osób dla jubilata:

  • Mariana Jarząbka – Asystenta Rady Regionów Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – Region Warszawa
  • Józefa Łaskiego – kapucyna z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu
  • Zenona Styś -Asystenta – Ojca duchownego Wspólnoty Franciszkańskiej Zakonu Świeckich na Wierzbinie /Warszawa/
  • Kamila Łętowskiego – franciszkanina w Klasztorze pw. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie.
  • Jacka Staszewskiego – franciszkanina konwentualnego rzecznika prasowego klasztoru pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Niepokalanowie.
  • Joannę Berłowską – przełożoną narodowego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich-Region Warszawa
  • Krystynę Motyl – Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Westiarek Jezusa
  • Mariana Radzaja –przełożonego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich-Region Warszawa – Klasztor oo. Franciszkanów Warszawa.
  • Katarzynę Kluzik –przewodniczącą Oddziału Civitas Christiana we Włocławku.

Drogiemu jubilatowi Ojciec Święty Franciszek – Papież udzielił całym sercem apostolskiego błogosławieństwa z okazji 50 rocznicy święceń prezbiteratu wzywając przez wstawiennictwo Matki Najświętszej obfitości łask i darów Bożych na dalsze lata posługi kapłańskiej. List z życzeniami podpisał kard. Konrad Krajewski – Jałmużnik papieski. Kolejne życzenia wysłał także Metropolita Warszawski – kard. Kazimierz Nycz.

Życzenia przesłał o. Jacek Koman – Prowincjał Matki Bożej Anielskiej w Krakowie. Dziękując za długoletnią posługę w klasztorach Braci Mniejszych  naszej wspólnoty w Polsce i Australii. Wraz z ojcem jubilatem śpiewamy Bogu radosne Magnificat, a naszą radość wypowiadamy poprzez braterską łączność oraz modlitwę w intencji czcigodnego ojca.

Katarzyna  Kluzik przewodnicząca  Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział we Włocławku złożyła życzenia drogiemu Jubilatowi z okazji 50 lat posługi kapłańskiej, z których tak wiele związał z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana we Włocławku i jej członkami życzyła, aby  Jezus Chrystus  nadal wspierał swą siłą i pozwolił jeszcze długie lata cieszyć się dobrym zdrowiem. Dziękowała za wskazywanie nam jak odpowiadać na Bożą miłość jak być świadkiem Chrystusa w naszej codzienności. Do naszych podziękowań dołączyła także gorące życzenia by Chrystus Najwyższy kapłan wciąż obdarzał swoimi łaskami, a ojca posługę i kapłaństwo oddajemy w ręce Niepokalanej Matki Kościoła. Wszystkie zaproszone wspólnoty i drodzy dla jubilata  goście  wręczyły wiązanki  kwiatów i upominki.

Mszę świętą sprawował dostojny Jubilat, a homilię wygłosił o. Józef Łaski – kapucyn z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu przypominając że jubileusz dla kapłana jest rokiem darowania win i nowej łaski ,nowego początku i nowego światła. Historia powołania kapłańskiego? – znana jest tylko Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy . Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał (J 15,16). „I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron” (Hbr 5,4). „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” (Jr 1,5). Te natchnione słowa muszą przejąć głębokim drżeniem każdą kapłańską duszę”.

Ojciec Hieronim urodził się 26 kwietnia 1944 r. w Daleszycach. Przed wstąpieniem do Zakonu Franciszkańskiego ukończył szkołę podstawową, a następnie uczęszczał do Kolegium Franciszkańskiego w Wieliczce. Do Zakonu wstąpił w Przemyślu 3-go sierpnia 1960 r. przechodząc przez różne szczeble życia konsekrowanego. Zakończył je przyjęciem święceń kapłańskich 19 stycznia 1969 r. z rąk biskupa pomocniczego Jana Groblickiego w Krakowie. Po święceniach o. Hieronim pełnił różne funkcje: był prefektem Kolegium Serafickiego w Wieliczce, katechetą w Krakowie, referentem powołaniowym, rektorem Ośrodka Duszpasterstwa na Mokotowie i przełożonym tamtejszej wspólnoty zakonnej. W latach 1981-1993 przebywał w Australii, gdzie pracował jako katecheta w szkole sobotniej. Był również kapelanem Sybiraków i kapelanem szpitalnym, założycielem chóru Cantate, współpracownikiem Radia Etnicznego „Polonia” i kwartalnika Kurier Zachodni. Po powrocie do Polski został proboszczem w Pińczowie, kustoszem Sanktuarium pw. Matki Bożej Mirowskiej, gwardianem i katechetą klas maturalnych. Od roku 2002 pełnił kapłańską i zakonna posługę we Włocławku, gdzie był ekonomem klasztoru, opiekował się III Zakonem Franciszkańskim, był asystentem kościelnym Stowarzyszenia Civitas Christiana, rekolekcjonistą i spowiednikiem sióstr. Sprawował urząd Definitora Prowincji Zakonnej pw. Matki Bożej Anielskiej w Krakowie. Jest więc za co  dobremu Bogu dziękować . Niech Jezus Chrystus najwyższy i wieczny kapłan wspiera go w posłudze duszpasterskiej i gorliwym życiu zakonnym oraz darzy go zdrowiem.

Na koniec Jubilat podziękował najpierw Matce Najświętszej, gwardianowi o. Lechowi który zorganizował złoty Jubileusz. Dziękował kapłanom, którzy składali razem z nim Przenajświętszą Ofiarę. Dziękował wszystkim gościom i  parafianom. Prosił  o modlitwę w jego intencji, gdyż nie ma większej radości dla księdza niż świadomość, że może modlić się za kogoś innego.

Po mszy św. Jubilat zaprosił wszystkich gości na uroczysty obiad.

Złoty jubileusz kapłaństwa to piękny dzień w życiu każdego, kto poszedł za głosem Chrystusa – Dobrego Pasterza. Życzymy o. Hieronimowi nieustannego działania Ducha Świętego – by działy się cuda w Jego życiu, i by działy się cuda w życiu tych, z którymi się spotka.  PLURIMOS ANNOS !

Ewa Palińska (fot.)