Z Biblią za pan brat

21 kwietnia w Hotelu Akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się etap diecezjalny XIX-go Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zorganizowany przez katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana.

Do zmagań przystąpiło 41 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie diecezji toruńskiej. Pierwszą część stanowił test składający się z pytań wyboru i tzw. otwartych, w których trzeba było odnieść się krótko do problematyki z zakresu Księgi Jonasza, Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich, stanowiących tegoroczny zakres konkursu.

Siedmiu uczniów z najlepszymi wynikami zakwalifikowało się do części ustnej. Ich odpowiedzi oceniane były przez specjalnie powołaną komisję, której przewodniczył JM Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Pytania na wszystkich poziomach konkursu opracował zespół pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mirosława Wróbla (KUL).

Laureatami etapu diecezjalnego konkursu zostali:

1 miejsce – Agnieszka Huć – ZS UMK Gimnazjuim i Liceum Akademickie w Toruniu

2 miejsce – Emanuela Skowrońska – X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha w Toruniu

3 miejsce – Klaudia Orłowska – IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Gratulujemy zwycięzcom!

W przerwach konkursu uczestnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek przygotowany przez studentów z Samorządu Studenckiego WSKSiM, jak również zwiedzić kampus akademicki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Nagrodami w finale XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej są indeksy na wiele kierunków różnych uczelni wyższych, zagraniczne pielgrzymki, w tym do Ziemi Świętej i Rzymu oraz atrakcyjne upominki rzeczowe.

Bartłomiej Nowakowski – WSKSiM


TV TRWAM – Aktualności Akademickie 21.04.2015

TV TRWAM – Informacje Dnia: 21.04.2015 [20:00]


 

fot. Bartłomiej Nowakowski – WSKSiM