XXIII Pielgrzymka Stowarzyszenia do Gniezna

 „Gdzie chrzest, tam nadzieja, gdzie chrzest, tam wolność” abp. Wojciech Polak, Prymas Polski

2 kwietnia 2016r.do Gniezna przyjechało ponad 800 członków i sympatyków Stowarzyszenia Civitas Christiana z całej Polski  modląc się  u grobu i relikwii św. Wojciecha.

Jak zawsze licznie przybyły  poszczególne Oddziały z Torunia ,Włocławka ,Brodnicy Golubia Dobrzynia ,Wąbrzeźna Ślesina ,Inowrocławia i Bydgoszczy wraz z przewodniczącymi tych Oddziałów i ich  asystentami kościelnymi . Nasz Okręgowy Oddział w Toruniu reprezentował Dyrektor Piotr Hoffman,  Spotkaliśmy  się u św. Wojciecha po raz dwudziesty trzeci, w ramach dorocznej pielgrzymki „Stąd nasz ród”. W tym roku miała ona szczególny charakter, wiązała się bowiem z przeżywaną rocznicą 1050-lecia Chrztu Polski. Co pielgrzymi podkreślili zarówno słowem, jak i specjalnymi „rocznicowymi” koszulkami . Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. odprawiona  o godz. 12.00 w Archikatedrze Gnieźnieńskiej przez  ks. abp. Wojciecha Polaka – Prymasa Polski. W wygłoszonej homilii nawiązał do jubileuszu przypominając za św. Janem Pawłem II, że właśnie od Chrztu Mieszka „liczymy historię Ojczyzny i zarazem Kościoła w naszej Ojczyźnie”.

„Tutaj są źródła naszej państwowości i naszej wspólnoty wiary. Stąd, jako chrześcijanie, jesteśmy!” – dodał metropolita gnieźnieński, podkreślając jednocześnie, że jubileuszowe świętowanie nie może być jedynie nostalgicznym wspominaniem i uroczystym upamiętnianiem. „Ono musi nas prowadzić ku przyszłości. Musi nam ukazywać konkretne motywy nadziei, w naszym kroczeniu za Chrystusem. Świadomi naszych chrześcijańskich korzeni, z których wyrastamy, wzywani jesteśmy do tego, aby nieść w ten świat, w naszą teraźniejszość i przyszłość, wyzwalające orędzie Ewangelii” – mówił Prymas dodając, że taka jest przecież logika naszej wiary i takie też są konsekwencje bycia ochrzczonym. Podczas mszy Św. wystawiony został Poczet sztandarowy Rady Głównej Civitas Christiana .Na zakończenie mszy św. zabrał głos Przewodniczący „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski dziękując wszystkim pielgrzymom przybyłym z całej Polski  ,za to że mogliśmy w naszej wspólnocie stowarzyszeniowej przeżywać wielką tajemnicę Chrztu  Polski w obecności Prymasa Polski .  Tegorocznej pielgrzymce „Civitas Christiana” do grobu i relikwii św. Wojciecha przyświecało hasło „Naród kroczący ku przyszłości. Chrzest Bramą Miłosierdzia”. Przez Bramę Miłosierdzia – romańskie Drzwi Gnieźnieńskie wszyscy przeszliśmy wspólnie z Prymasem Polski po zakończeniu liturgii.  Tradycyjnie przy pomniku Bolesława Chrobrego znajdującego się na Wzgórzu Lecha, na placu przed Katedrą, upamiętniliśmy wspólnym zdjęciem naszą pielgrzymkę do Gniezna – kolebki polskiego chrześcijaństwa.

Przed nami skapana w słońcu  droga na Pola Lednickie położone nad Jez. Lednickim między Skrzetuszewem a Imiołkami, ok. 20 km na zachód od Gniezna. Po prawej stronie drogi rozległy, 40-hektarowy obszar Pól Lednickich, miejsce corocznych spotkań młodzieży i innych uroczystości religijnych. Centralnym punktem jest wzniesiona w 1997 r., na usypanym pagórku, Brama Trzeciego Tysiąclecia Brama została wybudowana z inicjatywy poznańskiego dominikanina śp.o. Jana Góry. Budowla o ażurowej, stalowej konstrukcji (dł. 36 m i wys. 9 m) ma kształt ryby, przez pierwszych chrześcijan uznawanej za symbol Chrystusa. Do „Ryby” prowadzi „droga procesyjna”, po bokach której ustawiono głazy narzutowe – stacje Drogi Krzyżowej. W zach. części pola wznosi się murowany ośrodek duszpasterski – Szkoła Wiary. W ośrodku od wiosny 2006 r. mieści się też Muzeum Jana Pawła II z multimedialną prezentacją życia Ojca Świętego i jego pielgrzymek. Tuż przy wjeździe na parking znajduje się muszla pielgrzymia odlana w brązie świadcząca o tym, że Pola Lednickie znajdują się na szlaku pielgrzymim św. Jakuba do Composteli. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15- ej  wspólnym odśpiewaniem Koronki do Bożego Miłosierdzia prowadzonej przez Scholię Lednicką. Powitał nas  nowy duszpasterz Ruchu Lednickiego o. Wojciech Prus – dominikanin . Nie ukrywał, że ogromny wpływ na wybór życiowej drogi miał właśnie ojciec Góra. – „Wstąpiłem do zakonu, bo chciałem być, jak Jan Góra „– powtarza do dziś ojciec Prus.  Najważniejszym punktem naszej pielgrzymki było Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych i przejście przez Bramę III Tysiąclecia symbolizującą wybór Chrystusa . Pokropieni wodą święconą zaczerpniętą z jeziora podziękowaliśmy Bogu za łaskę chrztu przez który i my zmartwychwstaliśmy dla Jezusa.

Naszym pragnieniem było nawiedzenie grobu  dominikanina śp. ojca Jana Góry, duszpasterza młodzieży, twórcy spotkań młodych Lednica 2000. Tu na Lednicy został pochowany, i spoczywa  pod skałą Jana Pawła II . Po krótkiej refleksji i modlitwie Przewodniczący „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski złożył wiązankę kwiatów, a pielgrzymi zapalili znicze jako symbol naszej pamięci  i zadumy nad wielkim człowiekiem. Tradycyjnie po bogatej duchowej uczcie  zostaliśmy zaproszeni na  gorący żurek z kiełbasą. Pokrzepieni i radośni ze śpiewem wyruszyliśmy w drogę powrotną . Ubogaceni wewnętrznie, wdzięczni za dar wiary wróciliśmy do naszych rodzin,  zadań i powinności.

Ewa Palińska

fot. Ewa Palińska