XX lat Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana – Oddział Okręgowy w Toruniu

Film prezentuje wybrane projekty zrealizowane przez oddziały wchodzące w skład Oddziału Okręgowe w Toruniu.