XV KONKURS RECYTATORSKI TWÓRCZOŚCI JERZEGO PIETRKIEWICZA W RYPINIE

            W dniu 25 października 2016 roku odbyła się XV edycja Konkursu Recytatorskiego Twórczości Jerzego Pietrkiewicza, z okazji 100 rocznicy urodzin poety, tłumacza, pisarza, dziekana Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Londyńskiego, zorganizowana tym razem wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II i Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej im. Jerzego Pietrkiewicza Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie.

            Konkurs miał uroczysty charakter pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego i wpisał się w różnorodny program obchodów jubileuszu na terenie naszego województwa.

W spotkaniu miłośników pięknego słowa udział wzięło 20 recytatorów z historycznego regionu ziemi dobrzyńskiej, który „wpisał w literaturę europejską” Jerzy Pietrkiewicz. Dotyczył on 2 kategorii wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjów.

            Laureatami zostali :

 1. a) kategoria szkoła podstawowa
 • I miejsce – Bartosz Rochnowski SP Ugoszcz
 • II miejsce – Malwina Ziółkowska SP Kikół
 • III miejsce – Bartłomiej Kauwa SP Wólka
 • III miejsce – Julia Mazurowska SP nr 3 Rypin

 1. b) kategoria gimnazja
 • I miejsce – Kornelia Wójcik ZSM -Gimnazjum im. J. Wybickiego w Rypinie
 • I miejsce – Natalia Żurawska – Gimnazjum w Kikole
 • II miejsce – Nikodem Gębicki Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach
 • II miejsce – Urszula Zgórzyńska – ZS nr 1 – Gimnazjum im. ks.Cz. Lissowskiego w Rypinie
 • III miejsce Anna Łaszkiewicz – Publiczne Gimnazjum w Rogowie

            Laureaci  zostali uhonorowani nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy.

            Eliminacji, która odbyła się w gościnnej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II towarzyszyła okolicznościowa wystawa z wyeksponowanymi rękopisami, zdjęciami, książkami etc. związanymi z Jerzym Pietrkiewiczem, patronem Ośrodka Kultury Dobrzyńskiej  Kat. Stow. „CCH” w Rypinie, od 1994 roku.

            Uroczystość Konkursu Recytatorskiego Twórczości Jerzego Pietrkiewicza zaszczycili swoją obecnością: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Ryszard Bober, Radny Paweł Zgórzyński, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, delegacja Gminy Fabianki – miejsca urodzenia Jerzego Pietrkiewicza, Bractwo Literackie „Civitas Christiana”.

            Przed ogłoszeniem werdyktu Jury w składzie: przewodnicząca Małgorzata Wysocka (polonistka), członkowie: Elwira Żuchowska (polonistka), Bogdan J. Balcerowicz( poeta, dziennikarz), uczestnicy konkursu, zaproszeni goście poczęstowani zostali obiadem przygotowanym przez Panie z SP 3.

            Konkurs rejestrowały  lokalne media tj. prasa i telewizja kablowa.

Współorganizatorka konkursu

Zenobia Rogowska