XIII Konkurs Recytatorski Poezji Dobrzyńskiej

Upowszechnianie wartości literackich poetów Ziemi Dobrzyńskiej, w tym szczególnie Jerzego Pietrkiewicza- tłumacza twórczości Karola Wojtyły i Jana Pawła II na język angielski, dziekana Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Londyńskiego, tego, który opisał literacko dla Europy nasz region, kształtowanie potrzeb obcowania z poezją oraz doskonalenie kultury „żywego słowa”, to główne idee dla których po raz XIII Oddział w Rypinie zorganizował Konkurs Recytatorski Poezji Dobrzyńskiej.

W tegorocznej edycji w kategorii – uczniowie szkół podstawowych – udział wzięli:

 • SP nr 1 i SP nr 3 w Rypinie
 • SP w Ugoszczu
 • SP w Radzikach Dużych
 • SP w Trąbinie
 • SP w Sosnowie

 w kategorii – gimnazjum:

 • Zespół Szkół nr 5 im. J. Twardowskiego w Rypinie
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach
 • Gimnazjum w Skrwilnie
 • Gimnazjum im. J. Wybickiego i Gimnazjum Powiatowe w Rypinie
 • Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem

 Jury po wysłuchaniu 21 recytatorów oceniło konkurs jako wydarzenie kulturalne ze względu na poziom interpretacji oraz doskonałą pamięć uczniów, którzy w większości poza dwoma wierszami przygotowali fragmenty prozy patrona konkursu Jerzego Pietrkiewicza

 1. powieści „Sznur z węzłami”.

Laureaci otrzymali cenne nagrody książkowe (słowniki, leksykony, albumy, w tym o św. Janie Pawle II) ufundowane przez Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe a przede wszystkim przez Urząd Miejski, reprezentowany podczas imprezy przez burmistrza Miasta Rypin

 1. Grzybowskiego, dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty M. Świtalską, redaktora Naczelnego Kroniki Rypińskiej M. Balińską.

Każde dziecko oraz przedstawiciel startującej szkoły uhonorowany został dyplomem uczestnictwa.

Słodki poczęstunek umilił czas oczekiwania na werdykt Jury.