XII Narodowy Dzień Życia

 „Życie ludzkie jest święte” Św. Jan Paweł II

7 kwietnia 2016r. we Włocławku odbyły się diecezjalne obchody, związane z Dniem Świętości Życia i z XII Narodowym Dniem Życia pod hasłem zaczerpniętym z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Łowiczu w 1999r . „Życie ludzkie jest święte”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem po raz kolejny przyjęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz – po raz pierwszy – Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

Sponsorami nagród byli: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, Fundacja „Głos dla życia”, Św. Wojciech – Dom Medialny oraz Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników. Przed podjęciem duchowej adopcji Cecylia Pejas, przewodnicząca włocławskiego oddziału Civitas Christiana, zaprezentowała dwa świadectwa. Pierwsze świadectwo zatytułowane „Byłam po stronie śmierci” zamieszczone w  czasopiśmie „Rycerz Niepokalanej” luty 2016 r. dotyczyło matki, która dokonała czterech aborcji. Przypłaciła to silną depresją. Po trudnej i szczerej spowiedzi otrzymała rozgrzeszenie, ale głęboka  rana została na długie lata. Dopiero po przeczytaniu Dzienniczka Siostry Faustyny i odmawianiu codziennie  Koronki do Bożego Miłosierdzia i  nadaniu imion dzieciom powróciła upragniona  radość życia. Drugie świadectwo opisuje historię z Włocławka, z roku 1997r. W parafii Św. Józefa kobieta podjęła duchową adopcję dopiero  sześć lat po wykładzie  Antoniego Zięby, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Pytanie, dlaczego tak późno? Czy nie miała odwagi? Ważne, że otrzymała  tak piękną  łaskę od Boga na podjęcie duchowej adopcji.  Dzieląc się  tymi świadectwami  przekazała wszystkim przesłanie, że tak niewiele potrzeba, aby uszczęśliwić nie jedno zagrożone  dziecko. Może ty będziesz miał(a) szczęście poznania dziecka, za które się modliłaś? Pani Cecylia życzyła odwagi, dojrzałej decyzji  oraz szczerej modlitwy o ocalenie życia każdego dziecka.

Po przedstawieniu świadectw liczna  grupa  młodzieży szkolnej  i dorosłych  z naszej diecezji uroczyście podjęła zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą. Nie jest to  adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga, Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Przyrzeczenia przyjmował diecezjalny duszpasterz rodzin, ks. Artur Krzyżanowski z Konina.

Mszy Świętej koncelebrowanej przez kilkunastu dekanalnych duszpasterzy rodzin  przewodniczył  Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering oraz  ks. Biskup senior Bronisław Dembowski.  Homilię wygłosił diecezjalny duszpasterz rodzin, ks. Artur Krzyżanowski. W swojej homilii powołał się na świętą rodzinę z Nazaretu, która ma być dla nas wzorem. Mamy obowiązek jako katolicy budować takie święte rodziny. Rodzina otwarta na Ducha Świętego jest zarazem rodziną otwartą na życie! Jan Paweł II napisał modlitwę  w intencji rodziny. „Spraw Boże,  błagamy cię o to  za pośrednictwem Świętej Rodziny, ażeby kościół wśród wszystkich narodów ziemi  mógł owocnie  spełnić swe posłannictwo w rodzinach i przez rodzinę. A my zgodnie z wolą Boga  prosimy naszą matkę, aby nas prowadziła i przez jej wstawiennictwo byli zdolni budować  święte rodziny”.

Oprawę liturgii uświetnił chór z parafii bł. J. Matulewicza z Konina. Po uroczystej Eucharystii dzieci, młodzież, nauczyciele, katecheci oraz dorośli udali się auli włocławskiego Seminarium Duchownego. Czas obchodów Dnia Życia to czas podsumowania konkurów literackich i plastycznych, w których wzięło ponad 160 uczniów. Ksiądz Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, współorganizujący  Dni Życia, powitał panią poseł na Sejm RP, Joannę Borowiak, dyrektora Okręgu Kujawsko – Pomorskiego Civitas Christiana, Piotra Hoffmanna. Kustosz Katedry szczególnie dostrzegł opiekunów uczniów, katechetów, nauczycieli – wychowawców, doradców życia rodzinnego, obrońców życia, rodziców. To ich trud, troska i zaangażowanie, zachęta do uczestnictwa w obchodach i podjęcia modlitewnego wyzwania za dzieci nienarodzone są konkretną pomocą i budowaniem postawy za życiem. Podziękował  też księdzu dr. Marcinowi Idzikowskiemu, dyr. Wydziału Katechetycznego, za pomoc w organizacji konkursów i konferencji, a szczególnie ks.dr.hab. Jackowi Szymańskiemu i alumnom WSD we Włocławku, dwanaście lat współorganizującym diecezjalne Dni Życia.

Trzecią częścią spotkania był czas świadectw, zatytułowany „Każde życie darem jest” Przejmujące świadectwo złożył Mariusz Haraśny. Powiedział „Moje życie nie wyróżniało się niczym szczególnym, …zabawa zawsze była na pierwszym miejscu. Chciałem zaimponować innym… w skoku do wody z saltem w powietrzu byłem najlepszy. Wszystko miałem opanowane do perfekcji. Niestety nie tym razem… Miałem 19 lat, nie myślałem dojrzale o życiu, w głowie miałem pomysły pozbawione wyobraźni. Miałem swoje marzenia, miałem życie, które mogłem brać garściami… Jeden skok przekreślił całe moje dotychczasowe życie, odebrał wiele i solidnie ograniczył. Diagnoza brzmiąca jak wyrok – złamany kręgosłup. Czy od początku zdawałem sobie sprawę, co te słowa oznaczają? Pewnie, że nie. Wszystko przyszło  z czasem.  31maja 1998r czas się dla mnie zatrzymał …rozpoczęła się moja walka o każdy oddech. Ale dostałem od Boga drugie życie. I jak po skoku odnalazłem się w codziennym życiu”.

Drugim świadectwem podzieliła się Agnieszka Karpińska – absolwentka  pedagogiki specjalnej, równocześnie  doktorantka  na UMK w Toruniu, w  czasie wolnym wolontariuszka osób chorych i niepełnosprawnych. Należy do grupy integracyjnej „CARITAS” Diecezji Włocławskiej.  Obecnie tę wspólnotę prowadzi diecezjalny duszpasterz osób chorych i niepełnosprawnych ks. Paweł Zalewski, związany z nią od lat seminaryjnych. Agnieszka dodała, że  wolontariat otworzył ją na siebie, pozwolił  jej zrozumieć, czym jest cierpienie. Przecież nikt nie żyje sam dla siebie. Cierpienie to wymowny znak dla chrześcijanina. Nie ma ono jednak żadnej wartości, kiedy nie jest zjednoczone z krzyżem Jezusa Chrystusa. Wówczas życie naznaczone stygmatami choroby czy niepełnosprawności zaczyna nabierać całkowicie innego wymiaru jego przeżywania. Bez wątpienia odczuwa się tu smak Bożej miłości i powiew Ducha Świętego. Jej wielkim autorytetem jest św. Jan Paweł II który  nauczył ją czerpać radość ze służby Bogu i drugiemu człowiekowi. A jej mottem życiowym są słowa św.Jana Pawła IICzłowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Trzecim  świadectwem podzieliła się Agnieszka Maciejewska z Włocławka.

Agnieszka od urodzenia jest osobą niepełnosprawną. Jednak mimo swojej niepełnosprawności stara się żyć normalnie.  Jest osobą wszechstronnie uzdolnioną. Mając 8 lat wystąpiła w programie „Od przedszkola do Opola”, brała też 13 razy udział w odbywającym się w Ciechocinku Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Z wykształcenia dziennikarka, prowadzi blog „Szepty duszy” i pisze wiersze, które znalazły się w dwóch tomikach: „To, co najważniejsze” (2012) i „Iluzja czy rzeczywistość” (2014). Od ubiegłego roku jest też w składzie jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Drugi Brzeg”. Od dziecka lubi pisać opowiadania – mówi artystka. Wkrótce potem odkryła, że poezja jest jej miłością. Zrodził się pomysł napisania muzyki do wiersza Agnieszki. Tak powstała piosenka „Silna”, którą zaśpiewała dla nas wraz z innymi piosenkami w minirecitalu pod tytułem „Każde życie darem jest”. „Moje  spotkanie z wami, powiedziała Agnieszka,  to dla mnie kolejne, nowe doświadczenie, które dodaje mi skrzydeł i staje się motywacją do dalszego tworzenia”. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Małgorzaty Bojarskiej – diecezjalnej doradczyni życia rodzinnego, obrończyni życia, organizującej od 12 lat Dni Życia we Włocławku.

Ewa Palińska

fot. Ewa Palińska