XII Festiwal „Anielskie Spotkania” w Toruniu

Jak co roku wraz ze wspomnieniem przez Kościół świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała oraz świętych Aniołów Stróżów w Toruniu organizowane są „Anielskie Spotkania”. To wydarzenie kulturalno-edukacyjne obejmuje wielowątkowe działanie na rzecz promocji idei wolontariatu, a także miasta Torunia i jego kulturowego dziedzictwa.

Tegoroczna 12. edycja festiwalu trwała od 25 września do 2 października. Szeroka oferta festiwalowa została skierowana do różnych grup wiekowych. W dniach 25-28 września młodzież toruńskich szkół uczestniczyła w warsztatach plastycznych pod kierunkiem toruńskiej artystki Alicji Bogackiej. Ich motywem przewodnim była postać Anioła, jako symbolu opiekuńczości, pomocy i wsparcia oraz wolontariuszy, którym poświęcono festiwal. Anioł  jest również elementem herbu Torunia, który swoimi skrzydłami bierze w opiekę miasto i ludzi w nim żyjących.

W ramach festiwalu zorganizowano cały szereg koncertów, w trakcie których swój program artystyczny zaprezentowali m.in: Izabela Szafrańska – „Pieśń z pieśni – tradycyjne pieśni sefardyjskie”

oraz Michał Hajduczenia – „Piosenki Kabaretu Starszych Panów”.

Dla amatorów kultury średniowiecznego miasta w ramach święta ulicy Przedzamcze przygotowano inscenizacje i warsztaty oraz koncert toruńskiego barda Jacka Beszczyńskiego „Nadziei maleńka orkiestra – piosenki znane i nie”, wykonany w podziemiach zamku krzyżackiego.

Corocznie głównym punktem Anielskich Spotkań jest uroczysta gala, w czasie której kryształowe Anioły otrzymuje trójka laureatów krzewiących i działających w myśl idei wolontariatu. Wręczenia nagród, przy akompaniamencie zespołu Leszka Milińskiego, dokonał prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski. W kategorii ogólnopolskiej nagrodę przyznano śp. Helenie Agnieszce Kmieć – wolontariuszce, która działała w duszpasterstwie akademickim i Wolontariacie Misyjnym „Salvator”. Organizowała m.in. półkolonie dla dzieci przy parafii księży salwatorianów na Węgrzech i w Rumunii, uczestniczyła w misji w Zambii, była koordynatorką Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Została zamordowana 24 stycznia 2017 r. w Boliwii, gdzie miała opiekować się miejscowymi dziećmi. Nagrodę w jej imieniu odebrała siostra, również wolontariuszka – Teresa Kmieć. W tym roku Stowarzyszenie wyróżniło również śp. Helenę Kmieć podczas LXX edycji Ogólnopolskiej Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. W kategorii regionalnej uhonorowano ks. Pawła Nowogórskiego CSMA – Dyrektora Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku (CEM). Ks. Nowogórski jest pomysłodawcą i dyrektorem CEM. Ośrodek w Górsku to miejsce edukacji młodego człowieka promieniujące ideą wielkiego Polaka, który w trudnych czasach, potrafił zaszczepiać społeczeństwu najpiękniejsze ludzkie cechy. Centrum stwarza młodzieży możliwości rozwoju, nie tylko pod względem intelektualnym, lecz także fizycznym i duchowym, przy propagowaniu idei pomocy bliźniemu. W kategorii miejskiej wyróżniono Jezuicki Wolontariat Społeczny, funkcjonujący przy kościele św. Ducha w Toruniu. Działająca w jego ramach grupa młodych ludzi, od wielu lat uczestniczy w działalności wolontariuszy misyjnych oraz inicjatywach lokalnych, jak pomoc w domach pomocy społecznej, domach dziecka, hospicjach i zbiórkach „Szlachetnej Paczki”.

Festiwal zakończył się 2 października koncertem zespołu Małych Aniołków, złożonego z dzieci i młodzieży, którzy w towarzystwie muzyka Leszka Milińskiego wystąpili dla pensjonariuszy hospicjum „Światło”, dając praktyczny przykład propagowania idei wolontariatu.

Szymon Szczęsny, fot. Damian Fajfer