Wystawa W Galerii Mariackiej: Arkadiusz Świderski i Rena Kolwicz

Arkadiusz Świderski. Obrazy autora są pełne dynamiki tematami jakby  zaczerpniętymi z abstrakcji organicznej, czyli niegeometrycznej. Poruszają wyobraźnię, zapraszają do kontemplacji pobudzając wrażliwość. Oszczędne barwy, odważna faktura, odkrywane światło, w zależności od jego źródła. Mimo pozornej ascezy jest to świat pełen emocji i zakamuflowanego piękna. Autor z premedytacją stosuje złote zasady abstrakcji. Eliminuje wszelkie przedstawianie mające bezpośrednie odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w rzeczywistości.

Rena Kolwicz. 30 lat temu wyjechała do Düsseldorfu, pewnie jeszcze nie myślała, że jej życiową pasją stanie się ceramika. Sama Artystka niewiele mówi o swych pracach, jakby z premedytacją pozostawiając widzom wybór w doszukiwaniu się znaczeń i własną interpretację. Można powiedzieć, że nadrzędnym tematem prezentowanych prac jest natura, natura w szerokim tego słowa znaczeniu. Odkrywamy tu jednocześnie fascynację  środowiskiem naturalnym, jak i psychologiczną stronę natury ludzkiej… Procesy naturalnego wzrostu i rozpadu, jak również uczucia i odczucia ludzkie, przemyślenia, refleksje i wspomnienia…”. Dla artystki będzie to pierwsza wystawa w Polsce.

Nowa wystawa w Galerii Mariackiej, wernisaż 27 marca /poniedziałek/ o godz.18.00