Wsłuchaj się w ciszę a usłyszysz Boga

Wielkopostny Dzień Skupienia dla członków i sympatyków włocławskiego oddziału „Civitas Christiana”. Każdego roku włocławscy członkowie i sympatycy „Civitas Christiana” mają swój Dzień Skupienia, który w tym roku przypadł na 5 kwietnia, w Wielkim Poście. Gościły nas siostry ze   Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a ’ Paulo w Wieńcu Zdroju.

W  programie  Dnia była Msza Święta, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu  koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i spotkania z Siostrami. Ojciec Hieronim Tarłowski,   asystent kościelny włocławskiego Oddziału „Civitas Christiana”, swoją  konferencję  poświęcił zbliżającej się uroczystości kanonizacji dwóch bł. Papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII.  Przedstawił sylwetki obu kandydatów na ołtarze. W przypadku Jana XXIII, inicjatora Soboru watykańskiego II, Ojciec Hieronim skupił się na zapiskach rekolekcyjnych „dobrego papieża”, i na „Dzienniku duszy”, z którego wyłania się sylwetka zakochanego w Bogu chrześcijanina. Przedstawiając naszego Wielkiego  Rodaka kaznodzieja powołał się na jeden z najpiękniejszych opisów drogi świętości bł. Jana Pawła II, przedstawionej przez ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Wieloletni kapelan opisuje Papieża Polaka jako Męża nieustannej modlitwy i innych praktyk religijnych, które realizował od wczesnej młodości; mistyka, słuchającego i żyjącego Słowem Bożym wiernego Kapłana, człowieka zawierzenia Duchowi Świętemu, Matce Bożej i świętym Kościoła. Kulminacją Dnia Skupienia  była  Eucharystia pod przewodnictwem o. Hieronima. W wygłoszonej  homilii celebrans skupił się na  misji proroka Jeremiasza,  uważanego przez pierwotny Kościół za typ Chrystusa, pokornego baranka prowadzonego na rzeź. Mieć pasje Jeremiasza, bezkompromisowość, niezłomną wierność Słowu to wyzwanie dla  dzisiejszych  kapłanów i katolików świeckich – to wyzwanie dla każdego z nas. Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmówiliśmy w Kościele Rektoralnym  pw. Miłosierdzia Bożego w Wieńcu. Został on ufundowany przez nieżyjącego już księdza prałata Bogumiła Lewandowskiego i Diecezję Włocławską,  zbudowany staraniem ks. prałata Lesława Witczaka,  poświęcony
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 19 kwietnia 2009 r. przez Wiesława Alojzego Meringa, Biskupa Włocławskiego. Każdy z nas przybył na Dzień Skupienia z bagażem różnych doświadczeń i problemów dnia codziennego, by spotkać niezawodnego Przyjaciela – Boga, i  nie lękając się, otworzyć przed Nim swoje serce podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Adorować,  znaczy mówić „Jezu, jestem Twój i naśladuję Cię w moim życiu”! W ramach Dnia Skupienia spotkaliśmy się też z siostrą Teresą  ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia  św. Wincentego a´ Paulo, która  opowiedziała nam historię Cudownego Medalika, bardzo szczegółowo opisała jego moc, symbolikę i wymowę teologiczną. Dodała, że Cudowny Medalik to znak oddania się Niepokalanej oraz świadectwo wiary i ufności, jaką w Niej pokładamy. Radujemy się, że poświęciliśmy ten Dzień  na osobiste wyciszenie, modlitewne skupienie i wysłuchanie nauk o. Hieronima. Był to piękny czas przeżywania wiary i wspólnoty modlitewnej.                                                                                          Bardzo dziękujemy  wszystkim członkom i sympatykom  Civitas Christiana, dzięki którym mógł się ten Dzień odbyć, a przede wszystkim za tak liczne przybycie – było nas 43 osoby! Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Piotra Hoffmanna, dyrektora Oddziału Okręgu Civitas Christiana
w Toruniu, Marianny Długosz i Cecylii Pejas za wielkie serce i pomoc w zorganizowaniu tego Dnia w Wieńcu Zdroju u Sióstr Szarytek.
Ewa Palińska