Włocławek: wykład otwarty TTN poświęcony bł. kard. Wyszyńskiemu

W środę, 15 grudnia br., o godz. 16.00 w auli Wyższym Seminarium Duchownym im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego we Włocławku miał miejsce wykład otwarty, nawiązujący do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Organizatorem wydarzenia było Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.


W wydarzeniu uczestniczyli członkowie TTN, profesorowie WSD, pracownicy Kurii, księża, katecheci, siostry zakonne i alumni włocławskiego seminarium oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z przewodniczącą Oddziału – Katarzyną Kluzik.

Konferencję rozpoczął ks. prał. dr hab. Lech Król, prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Następnie ks. prał. dr Antoni Poniński przedstawił wykład pt. „Włocławski okres życia i działalności bł. Kard. Wyszyńskiego”. Prelegent ukazujący związki Prymasa Tysiąclecia z Włocławkiem, zaznaczył, że „dla realisty to przypadek, że młody Stefan trafił do Włocławka, oddalonego ponad 200 km od Zuzeli. Jednak dla osoby wierzącej, to zrządzenie Bożej Opatrzności”.

Ks. Poniński nakreślił wpływ duchowości maryjnej na życie i pracę przyszłego prymasa. Prezentując poszczególne etapy życia i posługi ks. Wyszyńskiego w diecezji włocławskiej, prelegent podkreślił, że relacje z Włocławkiem nie zakończyły się w momencie nominacji na stolicę biskupią w Lublinie.

Prowadzący wskazał i opisywał formację seminaryjną późniejszego kapłana diecezji włocławskiej, wyświeconego w katedralnej kaplicy NMP Śnieżnej, 3 sierpnia 1924 roku. Następnie zarysował najważniejsze wydarzenia pracy w biskupim mieście, poczynając od posługi wikariusza katedralnego, poprzez wykłady katolickiej nauki społecznej w miejscowym seminarium, kierowanie „Ateneum Kapłańskim” czy założenie i redagowanie istniejącego do dziś „Ładu Bożego”.

Kończąc, ks. Poniński stwierdził, że młody Stefan Wyszyński „będąc we Włocławku, rozpoznał komunizm, z którym musiał walczyć 20 lat później. Ktoś mógłby powiedzieć, że działo się to dzięki jego możliwościom rozumowym. Jednak Bóg prowadzi swoimi drogami i wie po, co mają miejsce pewne wydarzenia”.

Po wystąpieniu ks. dr. Ponińskiego miała miejsce dyskusja, której przewodniczył ks. kan. dr Henryk Witczak.

informacja za: Diecezja Włocławska