Włocławek pielgrzymuje śladami Prymasa Wyszyńskiego

W dniach 13 i 14.06.2015 roku włocławski oddział „Civitas Christiana” po raz kolejny zorganizował pielgrzymkę śladami Prymasa Wyszyńskiego. Trasa pielgrzymki przebiegała przez: Płock-Zuzelę -Gaj/Fiszor-Niegów -Choszczówkę. W pielgrzymce licznie uczestniczyli członkowie i sympatycy naszego stowarzyszenia.

Po przyjeździe do Płocka udaliśmy się do Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bazylika Katedralna jest najcenniejszym zabytkiem Płocka, położona nad Wisłą na Wzgórzu Tumskim. Katedra jest miejscem spoczynku władców polskich i książąt mazowieckich. Spoczywają oni w Kaplicy Królewskiej. W prezbiterium znajdują się kopie cudownych wizerunków Maryi z Częstochowy, Ostrej Bramy, Berdyczowa i Skępego oraz wizerunki dwudziestu ośmiu polskich świętych i błogosławionych. Jednym z najcenniejszych zabytków katedry są Drzwi Płockie. Tutaj dnia13.11.1966 roku Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i Metropolita krakowski abp Karol Wojtyła wraz z Episkopatem uczestniczyli w diecezjalnych obchodach Milenium Chrztu Polski. Prymas przewodniczył uroczystościom, wygłosił słowo Boże, uczestniczył w sesji naukowej, w modlitwie przy grobach królewskich oraz odsłonił tablicę dla uczczenia pomordowanych w czasie wojny kapłanów diecezji płockiej. Po Katedrze oprowadzał nas i przybliżył jej historię Proboszcz Parafii Katedralnej ks. Stefan Jan Cegłowski. Po Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym, w których uczestniczyliśmy, udaliśmy się do Zuzeli.

Zuzela Parafia pw. Przemienienia Pańskiego, miejsce urodzenia Prymasa Tysiąclecia dn. 3.VIII.1901r. 5- go sierpnia w kościele parafialnym św. Mikołaja w Zuzeli otrzymał sakrament chrztu św. 
Ks. Wyszyński mówił: „A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w tamtym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej. Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna a druga – biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości”. Rodzice wpajali mu poszanowanie dla pracy ludzkiej, chleba, ziarna i zboża, które w języku polskim oznacza, że jest z Boga, co Prymas przypominał po latach w wielu swoich kazaniach. Niemniej jednak to kult maryjny oraz zaufanie i poszanowanie dla ojca i czułość dla matki był pierwszymi i najsilniejszymi odczuciami jakie Stefan Wyszyński wyniósł z domu rodzinnego. Po krótkiej modlitwie przed Najświętszym Sakramencie udaliśmy się do Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia na zwiedzanie pamiątek rodzinnych. Zbiorami opiekują się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanej .Po zakupieniu pamiątek oraz zrobieniu zdjęć przy pomniku Prymasa Tysiąclecia udaliśmy się do miejscowości Gaj. Powitała nas s. Maria Kotrysiak   Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

Gaj/Fiszor – to niewielka miejscowość zagubiona pośród lasów nad rzeczką Fiszor – dopływem Bugu. W oddaleniu od zabudowań wsi istnieje prowadzony przez siostry benedyktynki Dom Pomocy Społecznej /DPS/. Powstał on z inicjatywy założycielki zgromadzenia, Sługi Bożej Matki Wincenty Jaroszewskiej. Jeden z murowanych budynków dom św. Benedykta był miejscem, w którym przebywał i modlił się podczas wypoczynku w latach 1974 -:- 1978 ksiądz Prymas Stefan Wyszyński. W odwiedziny do niego przyjeżdżał kilkakrotnie Kardynał Wojtyła, po raz ostatni wizyta taka miała miejsce zaledwie dwa i pół miesiąca przed pamiętnym konklawe. Jako Papież wracał wspomnieniami do „Fiszorka”, do Domu za Strugą.

Zachowano pokój, w którym mieszkał Prymas, pokój, w którym pracował oraz kaplicę. Zobaczyć można również archiwalne fotografie. Informacji o DPS i Prymasie udzielały Przełożona Generalna s. Maria Kotrysiak i Przełożona domu za Strugą s. Luiza Zakrzewska. Po modlitwie w kaplicy pojechaliśmy do Niegowa, gdzie mieliśmy obiadokolację i nocleg.

Niegów – Klasztor i Dom Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

Po posiłku idziemy na spacer, wśród nas s. Maria Kotrysiak – Matka Generalna jest piękna pogoda , a pora nie jest jeszcze późna, większość nas gromadzi się w parku nad stawem gdzie są wspomnienia oraz radosny śpiew.

Następnego dnia niedziela, o godz. 700 uczestniczymy słuchając śpiewów Gregoriańskich Sióstr w Kaplicy Zgromadzenia., a po śpiewach Msza Św., którą odprawia ks. Wojciech Miliszkiewicz – kapelan klasztoru w Samarii i DPS w Niegowie. Po zakończonej Mszy św. długo rozważamy słowa z homilii ks. kapelana.
Po śniadaniu jest czas na spacer po parku, także po części ogrodowej gdzie siostry uprawiają warzywa, kwiaty, wrażenie na nas sprawiają rosnące potężne dęby. Zwiedzamy izbę pamięci Matki Założycielki, klasztoru nazwanego „Samarią” pod wezwaniem św. Scholastyki. Oprowadza nas s. Wikaria Benedykta Dobrzyniecka, która przybliża działalność i życie Matki Założycielki, zgromadzono bardzo dużo pamiątek. Nawiedzamy kościół w Niegowie pod wezwaniem św. Trójcy, w kruchcie kościoła jest sarkofag Sługi Bożej Wincenty Jaroszewskiej. Konsekracji obecnej świątyni dokonał Kardynał Stefan Wyszyński w maju 1968 r.

Przełożona w Samarii s. Anuncjata Zdunek razem z Przełożoną Generalną zapraszają nas do DPS, odwiedzamy przebywające tam z głębokim porażeniem mózgu dzieci, którymi się siostry opiekują. Spotykamy się najpierw w kaplicy DPS i po krótkiej modlitwie s. Anuncjata opowiada o pracy z dziećmi od tzw. strony fizycznej i duchowej, także idziemy do pokoi tych dzieci.

Pobyt u Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego kończymy bardzo smacznym obiadem. Za wspaniałą gościnę śpiewem dziękujemy, Cecylia Przewodnicząca Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział we Włocławku w podzięce na ręce Przełożonej Generalnej wręcza między innymi Album o Katedrze Włocławskiej, dla wyjaśnienia to s. Maria Kotrysiak pochodzi z Radziejowa z diecezji włocławskiej a zanim wstąpiła do zakonu pracowała we Włocławku. Po pożegnaniu udajemy się do Choszczówki.

Choszczówka leży około 20 km od centrum Warszawy. Po przyjeździe idziemy do kaplicy pod wezwaniem Jasnogórskiej Matki Kościoła tam odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Witają nas członkinie Instytutu Prymasowskiego – Barbara Dembińska i Krystyna Szajer które tutaj mieszkają i opiekują się pamiątkami po Prymasie.

W Choszczówce w lesie, znajduje się dom i kaplica pod wezwaniem Jasnogórskiej Matki Kościoła także Instytut Prymasa Tysiąclecia. Prymas Tysiąclecia – przyjeżdżał raz w miesiącu, zazwyczaj w poniedziałki – wspomina Dembińska. Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła, do którego należy, powstał w 1942 r. Kaplica zaś w 1973 r. Ufundował ją właśnie Prymas Wyszyński. Szybko wybrał sobie ten zakątek na miejsce wypoczynku. Tu niejednokrotnie odbywały się posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski czy Komisji Maryjnej Episkopatu, jak również spotkania Prymasa Tysiąclecia z biskupami, politykami i grupami rekolekcyjnymi. Gdy Prymas Wyszyński odwiedzał podwarszawską Choszczówkę, było to prawdziwe święto.

To były piękne miejsca, które nawiedziliśmy, a spotkane osoby były przepełnione miłością w swej pracy i modlitwie . Dziękujemy Cecylii Pejas, przewodniczącej włocławskiego oddziału „Civitas Christiana” za zorganizowanie tej pielgrzymki, która miała wyjątkowy charakter: religijny, patriotyczny i rodzinny.

Józef Kotrysiak

fot. Ewa Palińska