Wielkopostne rekolekcje internetowe „Civitas Christiana”


Błogosławieństwo ks. bpa Mirosława Milewskiego.


Wielkopostne rekolekcje internetowe

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”


CZĘŚĆ 1 – WIARA – ks. Ryszard Umański


CZĘŚĆ 2 – NADZIEJA – ks. Bogusław Drożdż


 

CZĘŚĆ 3 – MIŁOŚĆ – ks. Marek Żejmo