Wernisaż Michał Trager

Obraz malarski tkwi między formą a treścią, jest najmniej podatny na opis, wyraża się w swym wyglądzie, który jednak przez swą przezroczystość odwołuje się do świata rzeczywistego, rejestruje niewidzialne regiony psychiki i staje się terenem, poprzez swe realne istnienie, poznania transcendentnego. To jedna z wypowiedzi Michała Trägera o obrazie, o sztuce. Artysta mówi również, że obraz istnieje poza symbolem i wyobraźnią, jest złożony, ma strukturę wielowarstwową, wieloznaczną i wieloplanową, zawiera świat nadprzyrodzony. Obraz jest zatem tym, co widać – co, owszem, można opisać. Obraz jednak ma w sobie również Tajemnicę, która jeśli poddaje się opisowi, to jedynie poetyckiemu. Malarz przedstawia wyimek swojej rzeczywistości, uzewnętrzniając swoje doświadczenia: odczucia, przeczucia, wrażenia, przemyślenia, intuicje, odkrycia, olśnienia, objawienia…

Obrazy Michała Trägera pociągają powabem metafizyki. Zwyczajne okazuje się niezwykłe. To malarstwo wyłania się tyleż z uważnej, wielokroć odkrywczej, obserwacji rzeczy, co i kontemplacji, medytacji, wymyślania się, wczuwania: w obszary rzeczywistości dostępnej zmysłom i rozumowi oraz obszary rzeczywistości, o których wiemy niewiele, może nic. Można jednak próbować je przedstawić w obrazie, poprzez obraz, także słowami, w opisie poetyckim.

Podejmując się przedstawienia na płótnie czy papierze tych dwu obszarów rzeczywistości, artysta odkrywa, odsłania świat, o którego prawdziwości upewniają światło, barwy i kształty. One są konkretem, tym co widać. Tak są namalowane, przedstawione, że odnoszą się zarówno do rzeczywistości, która je zainspirowała, jak i rzeczywistości, która poprzez nie się przejawia czy objawia. Jeśli Michał Träger mówi, że obraz wyraża się w swym wyglądzie, zaznacza ze obraz jest… nie tylko tym, co widać.

Jerzy Rochowiak


 

ZOBACZ CAŁĄ GALERIĘ


Michał Träger

Studia w latach 1972 – 77 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego. Pracownik Zakładu Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Uprawia malarstwo i rysunek. Wystawia od 1977 roku.

Michał Träger

Studia w latach 1972 – 77 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego. Pracownik Zakładu Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Uprawia malarstwo i rysunek. Wystawia od 1977 roku.