Walne Zebranie Oddziału Okręgowego w Toruniu

Walne Zebranie jest jednym z elementów Statutowych Stowarzyszenia odbywającym się co cztery lata. Tegoroczne obrady były połączone z Dniem Skupienia oraz spotkaniem opłatkowym.

Dzięki uprzejmości ks. prał. Daniela Adamowicza – dyrektora „Caritas” Diecezji Toruńskiej obrady odbywające się 12 grudnia 2014 r. w Centrum „Caritas” im. Jana Pawła II w Przysieku k. Torunia uświetnili swoją obecnością Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Przemysław Przybylski, Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Grzegorz Borek, Wiceprezydent Miasta Torunia – Zbigniew Fiderewicz, Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia – Roman Popławski. Uczestnicy zebrania z satysfakcją wysłuchali sprawozdania ustępującej Rady oraz nowych założeń programowych na dalsze lata działalności. Następnym punktem obrad było wybranie nowych władz Oddziału Okręgowego w Toruniu.

Skład nowo wybranych władz:

Rada Oddziału Okręgowego w Toruniu:
Przewodniczący Rady – Piotr Hoffmann
Wiceprzewodniczący Rady – Jan Biesek
Wiceprzewodniczący Rady – Zenobia Rogowska
Sekretarz Rady – Miłosz Puchalski
Członek Rady – Andrzej Bruzda
Członek Rady – Małgorzata Dybalska
Członek Rady – Alojzy Kędziorski
Członek Rady – Elżbieta Latawiec
Członek Rady -Hanna Marchlik
Członek Rady – Cecylia Pejas
Członek Rady – Aleksander Rojewski

Komisja Rewizyjna:
Józef Faderewski
Józef Kotrysiak
Lidia Lewandowska
Edmund Rogowski
Andrzej Warot