Walne Zebranie Oddziału Okręgowego w Toruniu

7 grudnia w Ośrodku Szkolenia Caritas Diecezji Toruńskiej odbyło się Walne Zebranie Oddziału Okręgowego w Toruniu, które wybrało członków Zarządu na kadencję 2018-2022.

Wybory odbyły się w obecności delegata Rady Głównej, a zarazem dyrektora Oddziału Okręgowego w Toruniu – kol. Waldemara Jaroszewicza. Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Jana Bieska, a sekretarzem został kol. Miłosz Puchalski. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco – przewodnicząca: Jadwiga Skrzyniecka, sekretarz: Teresa Misiewicz, członek: Honorata Sobczyńska.

Po sprawozdaniu przedstawionym przez przewodniczącego Piotra Hoffmanna, dotychczasowy Zarząd uzyskał absolutorium. W wyniku wyborów na otrzymał on ponownie funkcję przewodniczącego Oddziału Okręgowego. Oprócz niego w skład Zarządu weszli następujący delegaci:

Biesek Jan – wiceprzewodniczący
Rogowska Zenobia – wiceprzewodnicząca
Puchalski Miłosz – sekretarz
Dybalska Małgorzata – członek
Kluzik Katarzyna – członek
Latawiec Elżbieta – członek
Marchlik Hanna – członek
Rojewski Aleksander – członek

Wszystkim członkom nowo wybranego Zarządu, życzmy pomyślności w realizacji misji Stowarzyszenia.

Szymon Szczęsny (fot.)