Wąbrzeźno: Nasz Błogosławiony – ks. Stefan Wincenty Frelichowski [VIDEO]

Wąbrzeski Oddział Stowarzyszenia był współorganizatorem kolejnych prelekcji dr Roberta Zadury, poświęconych życiu i działalności bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, które odbywały się po każdej Mszy św. 28 kwietnia w kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie.

Okazją organizacji spotkań, jest przypadająca w tym roku 20-ta rocznica beatyfikacji męczennika hitlerowskich obozów koncentracyjnych, dokonana 7 czerwca 1997 r. przez papieża św. Jana Pawła II. Dla wszystkich zainteresowanych tematem kolejne spotkanie odbędzie się 10 maja o godz. 16:00 w Biblioteka im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie.

Dr Robert Zadura jest byłym konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium. W 2011 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obronił doktorat poświęcony historycznej biografii ojca profesora Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego (1902-1995). Wcześniej opublikował trzy książki o męczenniku niemieckich obozów koncentracyjnych bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim (1913-1945), w tym jego pełną biografię naukową, trzyjęzyczny album oraz piękne źródło historyczne będące wspomnieniami osób, które go znały. Doświadczenie zdobyte podczas pisania wykorzystał w książce poświęconej ojcu Bocheńskiemu i jego rodzinie, zatytułowanej „Saga rodu Bocheńskich”.

Zajmował się także archiwizacją danych – materiałami parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu oraz archiwum rodzinnym Państwa Jaczkowskich w Toruniu oraz zbiorami rodzinnymi Państwa Bocheńskich. Poza tym stworzył cyfrowe archiwum związane z postacią ojca Bocheńskiego, liczące kilkaset tysięcy zdjęć oraz skanów, grupujące dokumenty z różnych krajów, m.in.: Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Polski, pochodzących z archiwów państwowych i kościelnych.