W Rypinie trwają całoroczne obchody Jubileuszu 660-lecia konsekracji kościoła Św. Trójcy i 950-lecia miasta.

W Rypinie trwają całoroczne obchody Jubileuszu 660-lecia konsekracji kościoła Św. Trójcy i 950-lecia miasta.

Przewodnicząca Zenobia Rogowska będąc członkiem Komitetu Organizacyjnego włączyła Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” następującymi realizacjami programowymi:

7.06.2015 (niedziela) – montażem artystycznym zat. „ Zobaczyć Boga

w Trójcy Świętej…” w wykonaniu Zespołu Formacyjnego Bractwo Literackie

„ Civitas Christiana”.

12.06.2015 (piątek) – ofiarowaniem ornatu Maryjnego złożonego w „delegacji darów”

(kol. Piotr Hoffmann i Zenobia Rogowska) podczas uroczystej Mszy Świętej,

pod przewodnictwem J.E. ks bpa dr Piotra Libery, ordynariusza Diecezji Płockiej

z udziałem ok. 40 Kapłanów, b. Wikariuszy pracujących w świętującej parafii,

także Sióstr Kapucynek z Kęt i Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z Jabłonowa

Pomorskiego i Rypina.

 

13.06.2015 ( sobota) opracowaniem scenariusza i poprowadzeniem sesji naukowej

zat. „Parafia i kościół Św. Trójcy w Rypinie w latach 1355-2015” z udziałem:

1)   ks. prof. dr hab. Michała Mariana Grzybowskiego historyka kościoła z Płocka,   który bardzo interesująco przedstawił temat „Religijność w ciągu wieków”.

prof. dr hab. Mirosława Krajewskiego historyka regionalisty, prezesa Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, który oprowadził słuchaczy przez świątynię, omawiając temat „Kościół Świętej Trójcy na przestrzeni wieków”.

Ciekawym punktem programu sesji było rozstrzygnięcie naszego Konkursu Literackiego pt. „ W Twoim cieniu dorastałem Trójco Święta…”, w którym udział wzięło 11 młodych poetów z 3 szkół.

Laureatami zostali:

  1. a) Kategoria – gimnazjum (wg. kolejności zgłoszeń):

1) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach

2) Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Skrwilnie

  1. b) Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:

1) Zespół Szkół Nr. 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie

Uczestnicy sesji naukowej mieli okazję poznać kunszt myśli, słów ujętych w poezji w wykonaniu nagrodzonych najwyższą lokatą. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe, w tym publikacje wydane przez Instytut Wydawniczy PAX. Słowa szacunku, wdzięczności spotkały opiekunów młodych literatów:

Ks. Romana Murawskiego, Longinę Rykaczewską oraz Katarzynę Kłosowską. W/w realizacje związane z Jubileuszem 660-lecia konsekracji kościoła

Św. Trójcy i 950-lecie miasta odbyły się w jubileuszowym kościele.