VIII Narodowy Dzień Życia

28 marca 2012r. odbyły się uroczystości związane z VIII Narodowym Dniem Życia i Dniem Świętości Życia pt. „Rodzina, praca, świętowanie”, nawiązującym do hasła  Światowego Kongresu Rodzin w Mediolanie. Honorowy patronat przyjęli: J.E. Wiesław Alojzy Mering, Biskup Włocławski i pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Obchody rozpoczęła  uroczysta Eucharystia we włocławskiej Katedrze pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Uczestnicy Mszy świętej mieli możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.

W Wyższym Seminarium Duchownym Biskup Senior Bronisław Dembowski wręczał nagrody laureatom 4 konkursów: plastycznego, fotograficznego, literacko – geograficznego. W tym ostatnim Caritas Diecezji Włocławskiej ufundował główną nagrodę – pielgrzymkę do Włoch i Watykanu, którą otrzymała Daria Pilewska z Zespołu Szkół w Obrowie. Natomiast w czwartym konkursie, związanym z Dniem Świętości Życia, za List do rodziców pt. Dziękuję Wam za dar mojego życia, za to że jestem” reprodukcję obrazu Świętej Rodziny Monice Korytowskiej z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku wręczył  Ks. Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, fundator pierwszej nagrody. W ogłoszonych konkursach brało udział ok.600 uczniów. Uczestnicy konferencji (280 osób) wysłuchali twórczej prezentacji doktora Jacka Pulikowskiego z Poznania,  „szczęśliwego człowieka, męża i ojca” (jak powiedział o sobie), nt. Dojrzałość drogą do szczęścia” oraz wzięli udział w etiudzie teatralnej „Za życiem”, wystawionej przez uczniów Zespołu Szkół  w Warcie.
Organizatorami VIII Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia byli: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Włocławskiej – Referat Duszpasterstwa Rodzin, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział we Włocławku, Wyższe Seminarium Duchowne oraz Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli,  koordynator przedsięwzięcia.