VI Toruńskie Sympozjum poświęcone poświęcone Sektom i Nowym Ruchom Religijnym

PLAN KONFERENCJI
9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-9.45 Otwarcie konferencji – powitanie gości:

– Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– Ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Wydział Teologiczny UMK

CZĘŚĆ I – moderator: dr Piotr Chrzczonowicz (Wydział Prawa i Administracji UMK)

9.45-10.15 – dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk (Dominikański Ośrodek Informacji  o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu)

Mit „problem sekt dotyczy dzieci i młodzieży” a realność dzieciństwa uwikłanego w psychomanipulacyjną rzeczywistość z perspektywy zgłoszeń do DOIoNRRiS  we Wrocławiu

10.15-10.45 – Ryszard Nowak (Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą (OKOpSiP)

Prezentacja raportu „Dzieci w Sektach” Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami

10.45-11.15 – Małgorzata Nawrocka (pisarka, autorka ok. 60 książek dla dzieci – Warszawa)

Harry, Wampiry i Moc – literackie hity zaplątane w New Age. W poszukiwaniu samozbawienia, kultu mocy i teorii bezpiecznego kosmosu, czyli „Harry Potter” i współczesna literatura wampiryczna a New Age

11.30-12.00 – prof. dr hab. Maciej Szostak (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) Sekty? Prawdziwa czy urojona nowa forma patologii życia społecznego i zagrożenie dla młodzieży szkolnej w kontekście bezpieczeństwa i porządku publicznego

12.00-12.30 – Małgorzata Więczkowska (portal www.edukacjamedialna.pl)

Ukryte zagrożenia dla dzieci i młodzieży w przekazach medialnych: prasa, TV, komiks oraz gry, także gadżety (m.in.: pokemony, bakugany, dormitry, lalki wampiryczne  i wudu)

12.30-12.50 – Ireneusz Kamiński (Pracownia Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych, Wydział Teologiczny UMK)

Nowe, ekscentryczne i szokujące społecznie alternatywne ruchy religijne i parareligijne – kilka przykładów

CZĘŚĆ II – moderator: prof. dr hab. Maciej Szostak (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

13.30-14.00 – dr Katarzyna Tempczyk (Uniwersytet K. S. Wyszyńskiego – Warszawa)

Sytuacja dzieci w grupie religijnej Rodzina Miłości – w kontekście propagowanej przez ten ruch kontrowersyjnej swobody seksualnej

14.00-14.30 – Anna Łobaczewska (Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ) i Europejska Federacja Ośrodków ds. Badania i Informacji o Sektach (FECRIS)

Trudne losy młodych i szkody jakie odnieśli wskutek przynależności do sekt. Świadectwo i działalność pomocowa RORiJ oraz FECRIS

14.30-15.00 – dr Mariusz Gajewski (Instytut Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński – Kraków)

Współczesne zagrożenia dzieci: satanizm, sekty, gry komputerowe z perspektywy pedagogicznej i psychologicznej

15.15-15.45 – dr Piotr Chrzczonowicz (Wydział Prawa i Administracji UMK)

Dziecko w sekcie. Prawna ewaluacja wybranych problemów

15.45-16.15 – dr Dariusz Hryciuk (Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji w Lublinie)

Rola mediów audiowizualnych (TV, film, internet, gry komputerowe) w upowszechnianiu wśród młodzieży niebezpiecznych ideologii, tj. spirytyzm, okultyzm, New Age

CZĘŚĆ III – WARSZTATY 16.30-17.30
I. dr Mariusz Gajewski (25 osób)

Dzieci w sektach. Diagnostyka i interwencja pedagogiczno-psychologiczna

II. Małgorzata Więczkowska (bez ograniczeń ilościowych)

Manga i anime – japońskie komiksy, ubogaceniem czy zagrożeniem dla dzieci i młodzieży?