V rocznica śmierci prof. Jerzego Pietrkiewicza

 24 listopada w Sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej odbyła się uroczystość 5 rocznicy śmierci prof. Jerzego Pietrkiewicza. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Rypinie zaprosiło do współpracy Urząd Miasta i Gminy w Skępem oraz Ojców Bernardynów na spotkanie „ To miejsce jest stolicą mego serca”.

     Uroczysta Msza Św. z Homilią wygłoszoną przez O. Rubena Bekeszczuka z podkreśleniem obecności wśród nas poprzez słowo, kochanie swojej małej ojczyzny, więzi z Bogiem, drugim człowiekiem śp. Jerzego Pietrkiewicza, montaż słowo – muzyczny zat. „Siej, Maryjo za tych co już pomarli” w wykonaniu Bractwa Literackiego „Civitas Christiana” z utworami  naszego Dobrzyniaka, złożenie wieńców, zapalonych zniczy, przy stosownym do okoliczności repertuarze orkiestry dętej OSP ze Skępego, obecności pocztów sztandarowych skępskich szkół, Rady Miasta Rypina i toruńskiego „Civitas Christiana”, złożyły się na wspólną obecność członków i sympatyków organizacji z Rypina, rodziny  Jerzego Pietrkiewicza, delegacji z Lipna, Fabianek, Dobrzynia n/Wisłą, burmistrzów: Andrzeja Gatyńskiego ze Skępego, Pawła Grzybowskiego z Rypina.
Gorący poczęstunek nad pięknym jeziorem Skępe otoczonym lasami  zakończył kilkugodzinne wspomnienie o Poecie, Pisarzu,Tłumaczu,który jak nikt inny opisał nasz region w literaturze europejskiej. Świat  anglojęzyczny pamiętać  będzie J. Pietrkiewicza, także liczne tłumaczenia w tym poety Karola Wojtyły i „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II a Uniwersytet Londyński prace z  wieloma rocznikami studentów w tym doktorantów.
Organizatorzy uroczystości dziękują Panu Burmistrzowi Pawłowi Grzybowskiemu, Panom Radnym: Leszkowi Furmanowi i Januszowi Chojnackiemu, wszystkim uczestnikom spotkania „ To miejsce jest stolicą mego serca” w Skępem, którzy pamiętali o „Honorowym Obywatelu Miasta Rypina”, patronie Ośrodka Kultury Dobrzyńskiej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.