U św. Józefa w Kaliszu…a także w Gołuchowie

W intencji obrony życia poczętego, szczęśliwej i zdrowej rodziny pojechali się modlić członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie wraz z zaproszonymi Gośćmi z Brodnicy do Sanktuarium Św. Józefa, Św. Rodziny w Kaliszu w pierwszy czwartek sierpnia br.  Jest to tradycyjne miejsce spotkań i czasu, gdzie deklaruje się swoją obecnością prawa nadane przez Boga związane z naturalną tradycyjną rodziną

    7 sierpnia br. najstarsze miasto w Polsce zaludniło się pielgrzymami z całej Polski, Ukrainy i Zambii (Afryka), również za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, który czczony jest przez zakon  Sióstr Służebniczek Bożych z okazji jego 200 rocznicy urodzin. Siostry Służebniczki z 4 oddziałów dawały świadectwo swojej wiary, charyzmatów, wykonywanej pracy. Uroczystość, Mszę Św. ubogacały 2 chóry Sióstr Służebniczek z Polski i Zambii w obecności 4 Biskupów, na czele z J.E. Janem Wątrobą i Stanisławem Napierałą a także O. dr Tadeuszem  Rydzykiem.
Podczas części uroczystości poprzedzającej mszę św. Ks. dr Leszek  Szkopek diecezjalny dyrektor Radia Maryja m. in. powitał naszą pielgrzymkę, często też cytował piękną myśl bł. Edmunda Bojanowskiego:
„Każda dobra dusza
jest jak ta świeca,
która się sama spala
a innym przyświeca”,
w kontekście pracy licznie zebranego zgromadzenia.
Tuż przed  mszą św. zdążyliśmy przypomnieć sobie znowu po wielu latach dzieje historycznej kolegiaty kaliskiej za sprawą młodego Księdza z Krotoszyna, jej skarbów na czele z obrazem św. Rodziny i współczesną rolę związaną z corocznym dziękczynieniem byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy spotykają się w kaplicy  wotywnej zwanej  Kaplicą Wdzięczności i Męczeństwa.
Całe przedpołudnie zanim dotarliśmy do polskiego centrum kultu Św. Józefa, spędziliśmy w Gołuchowie  z 400 letnią tradycją rezydencji magnackiej w architekturze podobnej do zamków nad Loarą we Francji, należącej ostatnio do Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej. Ta mecenaska sztuki wyposażyła zamek w królewskie zbiory z arrasami, malarstwem i meblami z różnych epok a nawet w wazy greckie , chińskie z przed 3000 lat p.n.e.
Ten obecny Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu rozszerzył zbiory o współczesne trofea  związane z lasem, przyrodą i powołał Muzeum Leśnictwa udostępniając zwiedzającym, też ku naszej uciesze .
Smaczny obiad w stylowej restauracji, spacer po zabytkowym parku, Koronka do Jezusa Miłosiernego odmówiona w kameralnym kościółku, przygotowały naszą 52 osobową grupę do uroczystości w bazylice Św. Józefa w Kaliszu o czym wspominałam powyżej.