U stóp Cudownego Obrazu Matki Bożej w Górce Klasztornej

„Jezus Chrystus jest Panem,
który pokonał zło.
Jeśli jesteś we wspólnocie z Nim zwyciężysz”.

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z terenu woj. kujawsko-pomorskiego wraz z rodzinami i sympatykami pielgrzymują  do wybranego miejsca w regionie, najczęściej Sanktuarium, by wspólnie umacniać wartości duchowe, intelektualne i integracyjne .


W tym roku Dzień Skupienia zorganizował Oddział w Toruniu w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej – należącej do Diecezji Bydgoskiej  ,w którym posługują i pracują Księża Misjonarze Świętej Rodziny. Jak zawsze licznie przybyli pielgrzymi z Bydgoszczy, Torunia ,Włocławka ,Brodnicy, Golubia Dobrzynia ,Wąbrzeźna Ślesina ,Inowrocławia i Rypina   wraz z przewodniczącymi tych Oddziałów. Było nas około 300osób.
Dzień 12 września 2015r. jest dla Kościoła wspomnieniem Najświętszego Imienia Maryi. Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem dokonanego w r. 1683 przez króla Jana Sobieskiego i sprzymierzone wojska chrześcijańskie. W Sanktuarium w Górce Klasztornej 6 czerwca 1965 roku, ówczesny Prymas Polski Stefan Kard. Wyszyński koronował wizerunek Matki Bożej Góreckiej – Pani na Krajnie . Nasze Stowarzyszenie Civitas Christiana ma za Patrona  tego Wielkiego Polaka . Stąd wielka charyzma tego miejsca i bezgraniczne oddanie się Matce Bożej – pośredniczki potrzebnych łask.
O godzinie 11.00 w Bazylice  Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej w intencji rodzin Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Tyrawy Ordynariusza  Diecezji Bydgoskiej w koncelebrze z ks. prałatem Tadeuszem Zabornym proboszczem Parafii Św. Trójcy w Rypinie .  W wygłoszonej homilii ks. biskup przedstawił sytuację w Europie, gdzie u bram jej stoi masa imigrantów zmuszona sytuacją polityczną i ekonomiczną do opuszczenia swojej ojczyzny . „Dla nas stanowi to problem religijny  bo mamy do czynienia z ludźmi ,którzy nie wyrastają z Civitas Christiana z cywilizacji kultury chrześcijańskiej ,lecz obcej nam religii antychrześcijańskiej jaką jest  islam ,która nie umie przyjąć prawdy o Trójcy Świętej . Dziś na świecie liczą się tylko dwie religie: chrześcijaństwo i islam . Nie powtórzy się  nam z 1683r. Odsiecz Wiedeńska,  dlatego pozostał bardzo trudny dialog . Jedna i druga strona musi zgodzić się na współżycie i kompromis. A fundamentalnym warunkiem dialogu jest uświadomienie sobie własnej tożsamości ,Kim Jesteśmy ? i czym jest dla nas kultura chrześcijańska ,a czym kultura muzułmańska ? . To chrześcijaństwo stworzyło kulturę europejską poprzez syntezę trzech kultur : judaistycznej ,starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu . W dalszej części homilii odniósł się do wymierającej i starzejącej się Europy. Socjologowie religii odkrywają pewna prawdę, że zalewa nas sekularyzacja wynikająca z dekonstrukcji sfery seksualnej i wprowadzeniem tabletki antykoncepcyjnej Dlatego rodzina przeżywa dzisiaj głęboki kryzys, rozpadają się małżeństwa i rodzi się  mniej dzieci . A im więcej rozpadających się rodzin tym więcej ateizmu .I to musi być przedmiotem naszej głębokiej refleksji. Dlatego nie wolno nam się wstydzić chrześcijaństwa „
Po błogosławieństwie  zabrał głos Dyrektor Piotr Hoffman i podziękował ks. biskupowi ,że przyjął zaproszenie na nasze coroczne spotkanie Wspólnoty członków Civitas Christiana Okręgu Toruńskiego . Każdego roku  spotykamy się w różnych miejscach dla nas niezwykle ważnych tak dla  naszej kultury jak i wiary . Spotykamy się w  różnych Sanktuariach tym razem w Górce Klasztornej u stóp Matki Bożej Góreckiej  . Również podziękował za słowo ,które skierował do nas ks. biskup ,które ubogaciło ,a jednocześnie pokazało nam ,że naukę ,którą głosił nasz Patron Prymas Stefan Wyszyński niezwykle korelowało ze słowem ,które do nas skierował ks. biskup.  W podziękowaniu Dyrektor Piotr Hoffman  i przewodnicząca Bydgoskiego Oddziału Civitas Christiana Hanna Marchlik wręczyli jego ekscelencji ks. biskupowi  kwiaty i książki z naszego Wydawnictwa.
Po uczcie eucharystycznej zostaliśmy zaproszeni prze ks. Jana ze Św. Rodziny na zwiedzanie najstarszego w Polsce miejsca kultu maryjnego znajdującego się na niewielkim wzniesieniu nieopodal Puszczy Krajeńskiej. Opowiedział nam historię powstania Sanktuarium i oprowadził po najważniejszych miejscach kultu za murami tego Sanktuarium .
W barokowym kościele Najświętszej Maryi Panny w ołtarzu głównym znajduje się obraz namalowany na lipowej desce przedstawiający wizerunek Matki Boskiej Góreckiej w całej okazałości. Według miejscowej tradycji w 1079 r. w miejscu dzisiejszego klasztoru, na dębie nad studzienką, pastuszkowi ukazała się Najświętsza Maria Panna .                W podziemiach Góreckiego Sanktuarium   znajduje się kaplica Matki Bożej Bolesnej  – Patronki Dobrej Śmierci  Wśród eksponatów znajdują się przedmioty sakralne i pisane ikony . Najważniejszym miejscem jest źródełko z cudowną wodą, do którego przybywają wierni nie tylko z całego kraju ale także z zagranicy. Ciekawostką jest, że lecznicze właściwości wody zostały potwierdzone przez  Wydział Farmaceutyczny Zakładów Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Zwiedzając zatrzymaliśmy się na terenie ogrodu góreckiego ,gdzie znajduje się pomnik ku czci tych wszystkich ,którzy zostali zamordowani w Górce Klasztornej w czasie II wojny światowej . W bestialski sposób zamordowano Annę Jaworską . Następnie rozstrzelano około 40 osób i pochowano w klasztornym ogrodzie .Corocznie jest też urządzane Misterium Męki Pańskiej oraz Festiwal Piosenki Religijnej.
Naszemu spotkaniu towarzyszyła wystawa „Rodzina Bogiem silna”.
Po zwiedzaniu przyszedł czas na ciepły posiłek  w  Domu Pielgrzyma          ’’ ARKA’’ .
Niespodzianką naszego Dnia Skupienia było zaproszenie  wspólnoty  na koncert bardów Toruńskich- członków Civitas Christiana w Toruniu  Jacka Beszczyńskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego. Na koncert złożyły się piosenki słynnego rosyjskiego barda Bułata Okudżawy i znanych bardów francuskich, a na zakończenie Jacek zaśpiewał pieśń Leonarda Cohena „Hallelujah” . Tonący w kwiatach obraz Matki Bożej, rozbrzmiewające dźwięki gitar akustycznych i śpiew Jacka  stworzył niesamowity klimat i wzruszył całą wspólnotę . To był również  bardzo wyjątkowy dzień dla członków Civitas Christiana Danuty Pawłowskiej ze Ślesina ,Jadwigi Skrzyneckiej z Wąbrzeźna i Zenobii Rogowskiej z Rypina ,które  zostały przez Dyrektora Piotra Hoffmana  uhonorowane aniołami za długoletnie i chronologiczne  prowadzenie  kronik z życia naszej wspólnoty. Chwyciły za pióro by przyszłym pokoleniom przekazać wiadomości i zdjęcia dla przyszłych członków Civitas Christiana. O godz.15-ej zebrani w Sanktuarium odmówili Koronkę do Bożego  Miłosierdzia . Na zakończenie naszego dnia Skupienia  złożyliśmy wiązankę kwiatów przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego i zrobiliśmy wspólne zdjęcie do kronik w poszczególnych Oddziałach.
Z błogosławieństwem, życząc sobie nawzajem, abyśmy krzewili w naszych środowiskach skarb wiary dla Kościoła, wróciliśmy radośni do naszych domów. Piękny czas przeżywania wiary i chwała Panu ,że taki dzień wpisał się na stałe w życie naszej wspólnoty. Bóg każdemu z nas daje taką promocję w postaci czasu, który dobrze wykorzystany przybliży nas do życia z Nim w wieczności.

Maryjo, Matko Górecka,
Która przez dziesięć wieków
Byłaś na tym miejscu Orędowniczką
i Pocieszycielką strapionego ludu polskiego,
Okaż i dziś nam swoje macierzyńskie Serce
i bądź przemożną Obroną i Ucieczką
Przed nieprzyjaciółmi duszy i ciała

Ewa Palińska

fot. Ewa Palińska