10 grudnia w Toruniu odbyło się kolejne ze spotkań poświęconych zagadnieniom poruszanym w kwartalniku „Społeczeństwo”, pt. „Patriotyzm jutra w kontekście wyzwań współczesnego patriotyzmu gospodarczego”.Pokaż więcej…

Wykład Tomasza Wiśniewskiego pt. „W stulecie niepodległości w Toruniu”  zgromadził w sali toruńskiego Stowarzyszenia grono osób zainteresowanych aspektami historii związanymi z włączeniem Torunia do niepodległej Polski w latach 1918-1920.Pokaż więcej…