8 października w domu parafialnym w Dobrzyniu nad Drwęcą odbył się kolejny z serii wykładów dotyczących historii Polski i czasu walki o niepodległość Ojczyzny, zorganizowany przez golubsko-dobrzyńskie Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.Pokaż więcej…

Realizując wytyczne statutu Stowarzyszenia, 7 lutego doszło do zebrania Zarządu Oddziału Okręgowego, podczas którego zatwierdzono budżet i podział środków na działalność w 2018 r. oraz omówiono realizację projektów zaplanowanych na I połowę roku.Pokaż więcej…