Na początku listopada odbyło się w Toruniu zebranie Zarządu Oddziału Okręgowego, którego głównym punktem obrad było uchwalenie terminu i zasad przeprowadzania Walnego Zebrania w związku z upływającą w tym roku czteroletnią kadencją. Pokaż więcej…

3 września w Toruniu odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Okręgowego przy okazji wyborów delegatów Oddziału Okręgowego na Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które zostało zwołane na dzień 12 października 2018 r.Pokaż więcej…

12 marca odbyło się Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie, które wybrało Zarząd mający pełnić swoje funkcje w latach 2018-2021. Pokaż więcej…