Wykład Tomasza Wiśniewskiego pt. „W stulecie niepodległości w Toruniu”  zgromadził w sali toruńskiego Stowarzyszenia grono osób zainteresowanych aspektami historii związanymi z włączeniem Torunia do niepodległej Polski w latach 1918-1920.Pokaż więcej…