12 marca odbyło się Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie, które wybrało Zarząd mający pełnić swoje funkcje w latach 2018-2021. Pokaż więcej…