Stworzenie filmu traktującego o sprawach wiary jest bardzo trudne. Niestety udowadniają to kolejni twórcy, którzy w większości przypadków nieudolnie starają się przenieść na język filmu duchowe przemiany, przeżycia czy wreszcie objawienia bohaterów. Przyczyna może być bardzo prosta – duchowość nie jest zazwyczaj spektakularna, totalnie namacalna i widowiskowa, a raczej tajemnicza,Pokaż więcej…