Rok 2021 jest Rokiem św. Józefa, który został zapowiedziany i zainaugurowanym Listem Apostolskim „Patris Corde”. Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem listu przez dr hab. Grzegorza Grochowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego opracowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego.Pokaż więcej…

W uroczystość Św. Józefa w patronalnej świątyni, działalność zawierzyły środowiska, odwołujące się do katolickiej nauki społecznej. W kościele stacyjnym spotkali się przedstawiciele organizacji katolickich: Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” i Klubu Inteligencji Katolickiej.Pokaż więcej…

Zapraszamy do duchowej łączności podczas Pielgrzymki do Świętego Józefa Kaliskiego, do którego przybywamy już od 25 lat jednocząc się w Eucharystii, upraszając pomoc i orędownictwo dla naszych rodzin i wspólnot.Pokaż więcej…