Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział w Bydgoszczy w ramach grudniowej formacji  „W mocy Bożego Ducha”  zaprasza  w czwartek, 19 XII 2019 r. na dwie prelekcje: pierwszą, pt.: „Owocem zaś Ducha jest  opanowanie” oraz drugą, pt.: „ Chrześcijanin jako pielgrzym” z krótką prezentacją  „Homo Viator”. Odbędą się one  w siedzibie Stowarzyszenia przy pl. Piastowskim Pokaż więcej…

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowymi materiałami formacyjnymi opracowanymi dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, dotyczących darów Ducha Świętego oraz Katolickiej Nauki Społecznej.Pokaż więcej…

Zachęcamy do zapoznania się z lutowymi materiałami formacyjnymi opracowanymi dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, obejmującymi kwestii odkrywania Osoby i owoców Ducha Świętego oraz formacja katolików świeckich w kierunku apostolstwa.Pokaż więcej…

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Bydgoszczy w ramach grudniowej formacji pt.: „W mocy Bożego Ducha” zaprasza w czwartek, 24 stycznia 2019 r., na dwie prelekcje: pierwszą, pt.: „Doskonałości Ducha Świętego” oraz drugą, pt. „Istota apostolstwa katolików świeckich”. Odbędą się one  w siedzibie Stowarzyszenia przy pl. Piastowskim 5, II p. ok. godz. 18, zarazPokaż więcej…