Bezdroża laicyzmu Współczesne społeczeństwa, aspirujące do nazywania się bardziej demokratycznymi niż pluralistycznymi, znacząco przesiąknięte ideą wolności, jak również tendencją do wyrównywania jakichkolwiek nierówności społecznych czy osobowościowych, doświadczają gwałtownych zmian, które przede wszystkim znajdują odzwierciedlenie w kulturowych stylach życia. Jeśli kiedyś społeczeństwo ludzkie kierowało się tzw. losem, to obecnie mówi się,Pokaż więcej…

Kard. Stefan Wyszyński jest z pewnością człowiekiem historii. Tej historii Kościoła, która urzeczywistniała się w Polsce i w świecie, ale i szeroko rozumianych dziejów powszechnych. Wiek XX, a zwłaszcza druga jego połowa, to czas zostawiania bardzo dobrze odciśniętych prymasowskich śladów, które jednocześnie stawały się drogą dla kościelnej hierarchii oraz wiernychPokaż więcej…