Do czego wzywa nas papież Franciszek w encyklice „Fratelli tutti”? Jak, zdaniem Ojca Świętego, odpowiadać na paradoksy, na jakich funkcjonuje obecnie świat, kto jest odpowiedzialny za taki porządek i jaką rolę pełnią w nim politycy, międzynarodowe organizacje i grupy interesu? Jaka jest zależność między powszechnością a lokalnością i jak ma wyglądaćPokaż więcej…