Zapraszamy do duchowej łączności podczas Pielgrzymki do Świętego Józefa Kaliskiego, do którego przybywamy już od 25 lat jednocząc się w Eucharystii, upraszając pomoc i orędownictwo dla naszych rodzin i wspólnot.Pokaż więcej…

By przenikać Ewangelią różne sfery życia, indywidualnego i społecznego, wzorem kard. Stefana Wyszyńskiego zachęcał członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Z udziałem delegatów stowarzyszenia z różnych regionów kraju, a także pielgrzymów duchowych, którzy łączyli się z Jasną Górą za pośrednictwem mediów, odbyła się 40. pielgrzymka wPokaż więcej…

Gdy gaśnie pamięć ludzka – dalej mówią kamienie, albowiem kamień z muru wołać będzie.   Prorok mniejszy Habakuk   Gehenna okupacji niemieckiej w 80 –tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Rypinie pozostawia od wielu lat w swojej działalności znaki czasu- tablice, upamiętniające ludzi, wydarzenia, którePokaż więcej…

W dniach 24-25 maja po raz 39. na Jasnej Górze zgromadzili się członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Spotkanie odbyło się w duchu wdzięczności za posługę św. Jana Pawła II w 40. rocznicę jego pielgrzymki do Polski, z prośbą o utrwalanie chrześcijańskiej tożsamości i realizację misji wyznaczonej Stowarzyszeniu przez papieża zPokaż więcej…

Członkowie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bydgoszczy z zainteresowaniem obejrzeli  fotorelację  z pielgrzymki do Ziemi Świętej, której towarzyszył słowny komentarz wraz z pokazem map i albumów. Pokazowi ponad 300 zdjęć towarzyszył też zapach olejku nardowego, którego kilkoma kroplami „namaszczono” dłonie  każdego ze słuchaczy.Pokaż więcej…