Zasada dobra wspólnego stała się tematyką kolejnego spotkania w bydgoskim Klubie „Społeczeństwo”, które odbyło się 11 października. Tym razem zagadnienie zostało omówione w szerszym ujęciu, gdyż tytuł „Patriotyzm gospodarczy – egoizm czy realizacja dobra wspólnego?” był także tytułem debaty eksperckiej przeprowadzonej podczas drugiego dnia II Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, zorganizowanegoPokaż więcej…