Odzyskanie niepodległości rozpatrujemy najczęściej w kontekście militarno-politycznym. Tymczasem w wyniku powstania wielkopolskiego wraz z wolnością naród polski odzyskał również inny zagrabiony przez zaborcę skarb – godność prymasa Polski. Przypadająca w lutym rocznica śmierci kard. Edmunda Dalbora stanowi doskonałą okazję do refleksji nad świadectwem życia naszego wybitnego rodaka.Pokaż więcej…

W drugiej części cyklu poruszona zostaje kwestia udziału Prymasa Stefana Wyszyńskiego w czasie obchodów Milenium Chrztu Polski na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. W rozmowie biorą udział dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Piotr Hoffmann – Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego StowarzyszeniaPokaż więcej…

Część pierwsza z cyklu „W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Uwięzienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie w świetle kroniki klasztornej”. W rozmowie dotyczącej losów Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas internowania w Rywałdzie biorą udział dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w ToruniuPokaż więcej…