Rok 2021 jest Rokiem św. Józefa, który został zapowiedziany i zainaugurowanym Listem Apostolskim „Patris Corde”. Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem listu przez dr hab. Grzegorza Grochowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego opracowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego.Pokaż więcej…

3 września w Toruniu odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Okręgowego przy okazji wyborów delegatów Oddziału Okręgowego na Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które zostało zwołane na dzień 12 października 2018 r.Pokaż więcej…