Komentarz do wystawy prof. Lecha Kubiaka pt. „Malarstwo”; Galeria OMEGA w Toruniu przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”.Pokaż więcej…