W czwartek 29 listopada Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bydgoszczy w ramach formacji pt.: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” zaprasza na prelekcje dotyczące Katolickiej Nauki Społecznej oraz darów Ducha Świętego. Tematem pierwszej prelekcji są „Dary Ducha  Świętego – dar pobożności”, natomiast drugiej: „Społeczeństwo obywatelskie wg Katolickiej Nauki Społecznej”. Odbędą się one wPokaż więcej…