W czwartek, 9 stycznia 2020 r. bydgoski Oddział Stowarzyszenia przeżywał kolejne spotkanie opłatkowe, którego program przewidywał podobnie, jak w latach ubiegłych wspólny śpiew kolęd, składanie życzeń, również noworocznych, łamanie się opłatkiem, słodki poczęstunek.Pokaż więcej…