Życie wciąż zaskakuje. Gdy będąc nastolatkiem przeglądałem pamiątkowe zdjęcia z pobytu kard. Stefana Wyszyńskiego w Chełmży, nigdy bym nie przypuszczał, że kilkanaście lat później stanę się członkiem Stowarzyszenia, które uzna Prymasa Tysiąclecia za patrona, angażując środki i zapał wielu osób by propagować jego wciąż aktualne nauczanie. Na kolejną część cykluPokaż więcej…