Bydgoski Klub „Społeczeństwo”, który działa od blisko 20 lat tym razem na spotkanie zaprosił dr.  Stefana Pastuszewskiego, znanego w mieście polityka, posła na Sejm RP I kadencji, obecnie Radnego Rady Miasta Bydgoszczy,  w której jest  przewodniczącym Komisji Edukacji, a także członkiem kilku innych komisji:  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, RewizyjnejPokaż więcej…