Realizując wytyczne statutu Stowarzyszenia, 7 lutego doszło do zebrania Zarządu Oddziału Okręgowego, podczas którego zatwierdzono budżet i podział środków na działalność w 2018 r. oraz omówiono realizację projektów zaplanowanych na I połowę roku.Pokaż więcej…